Timeline (Idővonal)

Fordította: Répás Veronika Anna
Lektorálta: Menyhárt Luca, Gábor Zsófia, Ana Hart, Porupsánszki Zoltán
Forrás: https://genshin-impact.fandom.com/wiki/Timeline


Tartalomjegyzék Elrejt

The Old World – A Régi Világ

Minden esemény ismeretlen időpontban játszódik a múltban, de feltehetően 6000 évvel Morax születése előtt.

 

A Hét Fejedelem

  • Egy ismeretlen, “régi világnak” nevezett korszakban, sárkányok és vishapok uralták a világot. A Hét Fejedelem olyan sárkányurak voltak, akik a hierarchia csúcsán álltak és az óceánok és szárazföldek felett rendelkeztek. Uralták a hét nemzetet és minden általuk lakott földet összhangba hoztak a megjelenésükkel.
  • A vishapok, a Hét Fejedelem és más sárkányok a Vishap Birodalomból (Vishap Realm) vagy a Light Birodalomból (Light Realm) érkeztek, és így ősi, tiszta elemi lényeknek számítanak.

A Mennyek Időtlen Trónusa

  • ? évvel ezelőtt – Az Első (Primordial One), “a mennyek időtlen trónusa” megjelenik a világban.
    • Phanes, az Első (Primordial One) identitásra jelölt egyén, androgün személyként megszületik egy “tojásból”. Hogy létrejöjjön a világ, a tojáshéjnak szét kellett törnie; a héjat azonban arra használta, hogy az “univerzumot” elválassza a “világ mikrokozmoszától”. Avilág uraként jött a világra és megszerezte magának a mennyeket időtlen trónusként.
    • Az Első (Primordial One) kihívta a Hét Fejedelmet és négy ragyogó árnyat hozott létre magából a sárkányok elleni küzdelemhez. Végül ő diadalmaskodik és megalapítja az új világot.
    • Istaroth, a szél és idő istene, valószínűleg a négy árny egyike.
  • 40 évvel az Első (Primordial One) megjelenése után – Az Első és az árnyai legyőzik a Hét Fejedelmet és a világ a mennyek uralma alá kerül, miközben a Fejedelmek alattvalói az óceánba menekülnek. Az emberiség és annak teremtményei érdekében az Első (Primordial One) elkezdi megalkotni az eget és a földet.
    • Ez vezet a három birodalom (realm) létrejöttéhez: az elementális Vishap Birodalomhoz (amit úgy is ismerünk, hogy Light Realm és innen származnak az “elementális lények”), a mélységbeli Void Birodalom és az Első által létrehozott Human (Emberi) Birodalom. 

The New World – Az Új Világ

Megnyílik a Bárka

  • 400 évvel az Első (Primordial One) felbukkanása után – Az Első (Primordial One) befejezi a világ előkészítését az emberiség számára. Ő és az egyik árnya létrehozza az összes állatot és az emberiség szövetségre lép az Elsővel (Primordial One). Az Első (Primordial One) megalkotja az emberiség számára a “szent tervet” (sacred plan), a “Bárka korszak” néven emlegetett időszakot. Az emberiség megérkezik a földre és felvirágoztatja azt, ami a “Jubileum Éve” időszakhoz vezet.
    • Egyetlen, egységes emberi civilizáció fogja át a világot, amelynek Enkanomiya is a része volt. 
     • A Seeliek egykor gyönyörű humanoid formákkal és hatalmas bölcsességgel rendelkező faj voltak. Mindenfelé fellelhetőek voltak és az emberiség irányítása volt a feladatuk. Nagy és virágzó civilizációt építettek fel, valamint hatalmas palotákat emeltek.
    • Három hold létezett, akik testvérek voltak, név szerint Aria, Sonnet és Canon. Ez a három nővér a Holdpalotában lakott, havonta háromszor változtattak helyet, ezüst hintóval járva körül az eget. A helyváltoztatás elmulasztása katasztrófához vezetne.

A Mennyek Második Trónusa

  • ? évvel ezelőtt  – Megjelenik valaki, akit A Második, Aki Eljött (Second Who Came), vagy a mennyek második trónjaként ismernek. Háború tört ki az Első (Primordial One) és a Második között, ami az ég és a föld pusztulásához vezetett.
    • A seelie civilizáció hirtelen véget ér, miután egy ősi Seelie beleszeret egy bizonyos távoli utazóba. 30 nappal azután, hogy a Holdpalotában elkötelezték magukat egymás iránt, katasztrófa sújtja a világot (feltehetően ezt a holdváltás sikertelensége okozza) és megpróbálnak elmenekülni a katasztrófa elől. A szerencsétlenség azonban utolérte a párt és olyan átokkal bünteti, amely örökre elszakítja őket egymástól és megfosztja őket az emlékeiktől.
    • A katasztrófa során Enkanomiya beleesik az óceánba, elszakadva a felszíni világtól.
  • Aria, Sonnet és Canon tanúi a katasztrófának, ami az ősi Seeliet és a távoli utazót sújtja, és siratják sorsukat. Ismeretlen okból az ezüst hintójuk “felborul”, a “csillagok csarnoka” pedig megsemmisül. A három nővér végül megöli egymást. A holttesteik közül kettő elporlad, egy megmarad, ami ma a magányos hold. 
    • Teyvat farkasai kapcsolatban állnak a hold nővérekkel és gyászolják sorsukat.
    • Az elveszett civilizáció, ami létrehozta a Spiral Abysst, erősen kötődik a holdhoz és a Holdnővérekhez.
  • A szerencsétlenséget követően, a megtört szívű Seeliek elsorvadtak bánatukban és a ma is látható, szellemszerű alakjukat vették fel. Átkozottak, nem tudják elfelejteni a múltjukat és az utazókat régi lakóhelyeikre, a Seelie udvarokba vezetve kergetik az emlékeiket.
  • Az Enkanomiyában található Seelie udvarok lényegesen jobb állapotban vannak, mint a Teyvatiak, ami azt sugallja, hogy a Seelie civilizáció mindenhol körülbelül ugyanabban az időben ért véget, mikor Enkanomiya az óceánba zuhant, így azok az udvarok kevésbé voltak kitéve az időjárás viszontagságainak, mint a Teyvatiak.
  • Nem minden Seelie fonnyadt el apró, szellemszerű formába; néhányuknak sikerült megőrizni humanoid formájukat. A Seelie bukása után egy bizonyos farkaskirály (feltehetően Andrius) találkozott egy, még el nem hervadt maradvánnyal és összebarátkozott vele. Lehetséges, hogy ő az az “ősi isten”, akitől Andrius isnten-szerű hatalmát szerezte. 
  • A háború után – Akárki került ki győztesen és vette át az egek irányítását, megtiltja a háború előtti történelem ismeretét. 
    • Mikor Enkanomiya lakói egy évvel Dainichi Mikoshi építése után megpróbálnak visszatérni a felszínre, nem találják meg a kiutat. Úgy hiszik, hogy ez a “tiltó erő”, az Első (Primordial One) műve és arra a következtetésre jutnak, hogy az Első győzött a Második felett.

Divine Envoy Era – Az Isteni Követ Kora

Megjegyzés: Bár tisztázatlan, hogy Celestia és az isteni követek melyik korban léteztek, feltételezhető, hogy az isteni követek a Mennyek Második Trónjának incidense és a Seelie bukása után bukkantak fel, mivel a Prayer artifactok kifejezetten az emberiségre utalnak, akik “vadak” voltak a Seelie korában. Az enkanomiyai civilizáció, ami elesett a Mennyek Második Trónusának incidense alatt, állítólag minimális befolyást gyakorolt az isteni követekre és ennek is egy nagy része Orobashitól származott.

  • ? évvel ezelőtt – A földet nyers elemek borítják – végtelen jég, lángok és hasonlók. Az isteni követek az emberiség számára élhetővé teremtették a földet és letelepedtek közéjük, miközben az emberek közvetlenül tudtak kommunikálni Celestiával. A fehér Irminsul fák, amelyek a Ley Line-okhoz kapcsolódnak a földben, nagy jelentőséggel bírtak ezen ősi civilizáció vallási rítusaiban. 
  • Egyszer régen az emberek közvetlenül Celestiától hallották a kinyilatkoztatásokat/látomásokat. Az isteni követek a tudatlanságban élő emberiség között jártak. Azokban a napokban az élet gyenge volt és a földet véget nem érő jég borította. Az örök jég éppen olvadni kezdett és az első tüzek még újak voltak. […] az ősi lángok az első lehulló esőktől kialudtak. […] a vizek kiapadtak, mikor először vágott át villám az égen.
  • A Celestia által létrehozott természet ciklusosan/ciklusokban működött: az emberiség virágozhat és növekedhet Celestia áldásai alatt, mielőtt elérné a vég. Amikor ez megtörténik,akkor a föld megújul és a ciklus újrakezdődik. Azonban az emberiség nem tudott erről, mikor az emberek megkérdezték, hogy meddig fog tartani a jómód, az isteni követek csak hallgattak.
    • Hogy fogadni tudják Celestia válaszait, az emberek megválasztottak egy főpapot, aki Irminsul ágakból készült koronát viselve a világ mélyére indult, hogy elérje a megvilágosodást.
    • Minden visszavonult főpap felajánlja Irminsul koronáját a földnek egy földalatti kamrában. Idővel a fehér gallyakból készült koronák egy kiszáradt fa alatt heggyé magasodtak.
  • ? évvel ezelőtt – Egy bölcsességgel megáldott civilizáció büszkévé és ambíciózussá vált. Kihívták az isteni hatalmakat és megpróbáltak bejutni a mennyek kertjeibe. Ez feldühítette az égi követeket, így a főpap feltette a fejére az Irminsul ágakból készült koronát, lement a világ mélyére, hogy megpróbálja lecsillapítani őket.
  • ? évvel ezelőtt – Valamikor létrejött egy királyság a mennyben egy királlyal és két örökössel. Az első örökös feladata az volt, hogy megtalálja a Genesis Pearlt a Sötétség Királyságában, de megtévesztik, az emlékeit meghamisítják, hogy azt higgye, ő a Sötétség Királynője. A második örököst ugyanazzal a feladattal bízzák meg, mint testvérét, de nem tudni, hogy a küldetés sikeres volt vagy sem. 

Sal Vindagnyr (Dragonspine)

  • ? évvel ezelőtt – Egy csoport ember, akik a hó és a harc országából (régi Mondstadt) keresnek menedéket, találnak egy bőséges és zöldellő hegyet. Emlékművet emelnek a csúcsán és civilizációt alapítanak ott, amit Sal Vindagnyrnak, a hegyet pedig Vindagnyrnak nevezik el. Idővel nagy és pazar kastélyt építenek rajta.
    • A Star silver (Csillagezüst) egy olyan érc, ami Vindagnyrban őshonos, mivel a Snow-Tombed Starsilver (fegyver) még azelőtt készült, hogy Durin a hegyre zuhant.
  • ? évvel ezelőtt – A civilizációnak van egy nagy fehér fája, ami nagy jelentőséggel bír, és a hercegnő ez alatt a fa alatt születik meg. Anyja, a papnő, áldását adja a hercegnőnek, ami magába foglalja a jövőbelátás képességét.
  • ? évvel ezelőtt– Valamivel később a hercegnő arról álmodik, hogy Durin  megmérgezi a földet. Az emberek attól tartanak, hogy ez a jóslat átkot jelent.
  • ? évvel ezelőtt– Celestia ismeretlen ideig Vindagnyr hegye felett horgonyoz le.
  • ? évvel ezelőtt –  A Skyfrost Nail, Celestia egy darabja, alászáll az égből, felhőkkel és hóviharokkal borítva be a várost. Egy nap három darabra törik, melyek közül az egyik az Irminsul fát a Frostbearing fává változtatja. A más világból származó Imunlaukr ekkor a királyságban él, és mikor elindul válaszokat keresni, a hercegnő egy csillagezüstből készült kétkezes kardot ad neki. Megígéri, hogy készít neki egy freskót, remélve, hogy újra találkoznak.
  • ? évvel ezelőtt – A hercegnő a freskón dolgozik, míg apja, a pap felmegy a hegyre, hogy útmutatást kérjen, mivel a fák kezdenek elszáradni. Reméli, hogy a hercegnő harmadik festménye az olvadó hóról fog szólni, de a hercegnő sajnos nem tudja befejezni a képet. A Skyfrost Nail három darabra hasad, majd tovább töredezik, és három gömböt szabadít fel, hogy bizonyos helyeket megfagyasszanak, a fehér fát is összetörve ezzel. A hercegnő a legépebb ágat megpróbálja egy másik fára oltani, de az elszárad és ő meghal mellette. Valaki más megpróbálja meggyógyítani a ley line-okat, de nem sikerül neki és eltemeti a hercegnőt.
  • ? évvel ezelőtt – Imunlaukr visszatér és mindenkit holtan talál. A csillagezüstből készült kétkezes kardot a freskók között hagyja és elindul, hogy harcoljon a háborúban, mivel úgy véli, Celestiát csak a vérontás érdekli.

Khaenri’ah

  • ? évvel ezelőtt – Sal Vindagnyr bukása után Khaenri’ah királysága isten nélküli nemzetté alakul.
    • Valamikor elkezdődik a Field Tillers (Ruin Guardok) és más, ma Ruin Machines néven ismert gépek fejlesztése, feltehetően a Celestia elleni küzdelem céljából.

Before the Archon War – Az Archon Háború Előtt

Régi Mondstadt

Megjegyzés: Nagyon keveset tudunk Mondstadt történelméről, mielőtt Decarabian elbukott volna az Archon Háború alatt. Emiatt a felsorolt információk és események sorrendje nagyon pontatlan lehet.

  • ? évvel ezelőtt – Egy ősi civilizáció a Windwail Highland területén létrehozta a Cecilia Gardent, ahol üvegházakban nevelték a Cecilia virágokat.
    • A Cecilia Garden romjainak építészeti és díszítési stílusa alapján feltételezhető, hogy a kertet Decarabian, vagy az ő civilizációjából származó emberek építették. Azonban jelenleg nincs szöveges bizonyíték a Cecilia Garden és a Decarabian-féle Mondstadt közötti kapcsolatra.
  • ? évvel ezelőtt – Egy ősi civilizáció a Starnatch Cliffnél megalapítja a Sommernachtgartent (Nyár éj kertje). Mikor a civilizáció elbukott, a Sommernachtgarten-t eltemette a föld és így jött létre a Midsummer Courtyard. 
  • ? évvel ezelőtt – Egy bizonyos időpontban Andrius, az Északi Szél Királya (vagy annak valamilyen variációja) megszerzi egy ősi isten erejét, és maga is istenné válik.
  • ? évvel ezelőtt – Decarabian megalapítja fővárosát, Mondstadtot a ma Stormterror’s Lair néven ismert területen. Birodalma a Brightcrown-hegyek és a Windwail Highland területét is magába foglalja, délen Dawn Winery és a Stone Gate közti Teleportálási Pontig tart.
    • A Brightcrown Kanyon egykor tele volt Decarabian katonáival, akik a város bejáratát őrizték. Akkoriban a város kör alakzatban helyezkedett el Decarabian tornya körül. A lakosok saját lakhelyet kaptak a városon belül.
    • Decarabian tornya – ami a modern Mondstadt és Liyue fekvéséhez képest egy nagyon mély völgyben fekszik – még ennél is mélyebbre nyúlik le a földbe. Azonban, ha megpróbálod elérni a torony föld felett lévő, legalsó szintjét, hirtelen fekete képernyő jelenik meg a játékban, ami után a játékos a földszint feletti párkányon találja magát és láthatja Paimon egyedi, dialógusát, amelyet akkor hallani még tőle, ha a térkép széléhez érünk: “Vigyázz! Ne menj közel hozzá
  • ? évvel ezelőtt – Mondstadt vidékét hóviharok pusztítják, így barátságtalan pusztasággá változik. A viharokat Boreas okozza, de kétséges, hogy szándékos volt vagy sem. Hogy megvédje a városát a hóviharoktól, Decarbian egy viharfalat hoz létre körülötte.
  • Megjegyzés: Jelenleg nem ismert, mikor és miért kezdődtek Andrius hóviharai.
   Feltételezhető, hogy a „hó és viszály országa” Mondstadt, ahonnan Vindagnyr telepesei származtak, de jelenleg túl kevés információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy következtetéseket vonjunk le. Például a hó és a viszály összefüggésbe hozható azzal az istennel is, akitől Andrius kapta az erejét.

Guili Gyülekezet (Liyue)

Megjegyzés: A két fő forrás a Guili Gyülekezetről, a Stone Tablet Compilationsről: Vol. I és a World Quest: Treasure Lost, Treasure Found jelenleg ellentmondanak egymásnak abban, hogy Guizhong és Morax közül melyikük szállt le először a vidékre és ki érkezett később. Mivel a Stone Tablet Compilations több információval rendelkezik erről, mit más játékbeli, a wiki (GenshinWiki) ezt fogadja el a helyes verziónak.

  • ~6000 évvel ezelőtt – megszületik Morax, a Geo felett uralkodó isten.
  • ? évvel ezelőtt – Morax leereszkedik Liyue területére, ahol felemeli a Tianheng-hegyet, lecsendesíti a tengereket és csökkenti az árapályokat. Számtalan tengeri szörnyet pusztít el, többek között egy Baqiu nevű szörnyet is. Ekkor jött létre – egy ismeretlen időpontban – Jueyun Karst, mikor a víz egy földalatti víztárolóba húzódott.
  • ? évvel ezelőtt – Guizhong, a Por Ura összebarátkozik Moraxszal. Ugyanekkor ő és a népe ismeretlen okból a Tianheng-hegy keleti részére költöznek. Morax és Guizhong megalapítják a Guili Gyülekezetet, ami Guizhong nevének első karaktereiből és Morax nevének második feléből származik (azt a nevét használja, ami ekkor még ismeretlen). A civilizáció a Tianheng-hegy és a Stone Gate közti területet öleli fel és hihetetlenül jómódú volt, a virágzó  mezőgazdaság és bányászat miatt, később kereskedelmi központ lett.
    • Guizhong négy parancsot fogalmaz meg, hogy vezesse a népét:
     “Az ambícióban egyesülni annyi, mint rendíthetelennek és mozdíthatalannak lenni mindörökké.”
     “A bölcsesség olyan, mint a víz: táplálja azokat, akik befogadják és visszatükrözi az igazságot.”
     “Amikor eljön az idő erősítsétek meg csonjaitokat, hogy mozgásotok rugalmas maradjon.”
     “Az erény olyan magasra nő, mint a fa, ha árnyékban van, akkor is örökké virágozni fog.”
    • Guizhong és Cloud Retainer, többi adeptivel együtt, elkészítik a Guizhong Ballistákat, hogy megvédjék a Guili Gyülekezetet a külső fenyegetésektől.

Lisha Civilizációi (Liyue)

Megjegyzés: Nem tudni, hogy a Tenger Istene valóban létezett-e, vagy volt-e bármilyen kapcsolata Lisha régióval, de úgy tűnik, hogy a története és a Lishára vonatkozó legendák között van némi kapcsolat.

  • ~ 6000 évvel ezelőtt – A Dunyu Romoktól nyugatra lehullott egy csillag, létrehozva a Szakadékot (The Chasm). Ez a virágzó bányászterület évezredeken át, egészen az 500 évvel ezelőtt bekövetkezett kataklizmáig tartotta fenn Dunyu területét.
    • „A régmúltban, amikor még Rex Lapis is fiatal volt, egy csillag hullott le az égből a Liyuetől nyugatra fekvő kopár síkságra. Ezek a síkságok hatalmas és mély szakadékká alakultak át a csillag leereszkedése nyomán, és jáde bukkan ki közüle gyönyörűen és korlátlanul, így ezután ez lett az alapja a Liyueben ezer éven át tartó ipari bányászatnak.”
     […] „A következő néhány ezer év zűrzavarai és viharai alatt a Dunyu-völgyi erődök magasan álltak, és egészen 500 évvel ezelőttig, virágzó kapcsolatokat ápoltak Liyue kikötőjével.
     De a fekete csapás eljövetelével és az Abyss felemelkedésével Dunyu lakói lepecsételték az ősi várost, és más földekre költöztek.”
  • ? évvel ezelőtt –  A korai civilizációk a Liyue Lisha nevű régiójában a Dunyu Romoknál, a Lingju-hágónál és a Qingxu-medencénél jöttek létre. Valamikor az Archon háború előtt vagy alatt a civilizációk elpusztultak és víz alá kerültek, majd csak az Archon háború vége után bukkantak fel újra.
    • A legendák szerint ezek a romok még a Geo Archon Liyue feletti uralmának idejéből származnak. Az Archonok háborújának idején egész Lishát víz borította és akkoriban ez a sziklaperem nem volt más, mint egy kis szigetecske, mely a vízfelszín fölé emelkedett. Miután helyreállt a béke, Lisha vidéke újra kibontakozott, ahogy az áradások visszahúzódtak, és felfedték a korai népek által emelt ősi épületeket.
    • “Azt mondta nekem [Soraya], hogy ezeket a romokat egy gonosz isten hagyta hátra, akinek a saját és a népe nevét kitörölték a feljegyzésekből. De végül a tenger átadta helyét az erdőknek és mezőknek, az önző istent legyőzték, az ősi város erődítményei és templomai, amelyeket az isten népe egykor épített, összeomlottak. Így jött létre Qingxu Pool. A romok elmerültek, míg a hosszú Archon Háború végre véget nem ért, és az ár levonulásával újra felbukkantak a tájban.”
  • ? évvel ezelőtt – A Tenger Isten egy évet adott a népének viharok és cunamik nélkül, egy emberi menyasszonyért cserébe. Sok generáció után, egy ilyen menyasszony – akinek megengedte, hogy visszatérjen a felszíni világba – okozta falujának pusztulását, miután a Tenger Isten segítségét kérte, mikor a lányát elvették tőle, hogy felajánlják neki menyasszonyként.
    • „A Tenger Isten valóban fenségesnek tűnt, ahogy óriási kagylójának közepén ült, kezében két tengeri kígyó gyeplőjét tartva. Olyan impozánsan álltak a királyi hintó előtt, mint a Tianheng-hegy, miközben gazdájuk elfogadta a falu vénjeinek gyöngy ajándékait és üdvözölte új menyasszonyát a hintó fedélzetén. Cserébe a falu megkapta a Tenger Isten áldását: egy viharoktól és cunamiktól mentes évet.”
     […] A Tenger Isten válaszolt a hívásra és felemelkedett a hullámokból, hogy üdvözölje a falut. Ám ölelése szökőár volt, amely elnyelte a falut, és álmukban ragadta el a falubelieket és a véneket.”

Inazuma

  • ? évvel ezelőtt – A Tanuki fejlődik és érző lény lesz. Otthonuk a kényelmes Inazuma, ahol minden nap örömteli fesztiválokat tartanak.

Tanuki-Kitsune Háború

  • ? évvel ezelőtt – A Tanuki őshonos Inazumai szigetein. A Kitsune megérkezik Teyvat földjeiről és megkísérli kolonizálni a szigeteket. A Tanuki és a Kitsune háborúba száll Inazumáért.
  • ? évvel ezelőtt – A Tanuki-Kitsune háború rövid szünetet tart, mielőtt folytatódna.
    • 1600 évvel később – A Tanuki-Kitsune Háború végre véget ér 1600 év küzdelem után. Békét kötnek, mivel mindkét fél patthelyzetben volt. A Tanuki nem hajlandó elismerni a háborúban elszenvedett vereségét, de átengedi a Sacred Sakurát a Kitsunének. A háború során a Tanuki és Kitsune állandó változásai és trükkjei ahhoz vezettek, hogy mindkét csoport tagjai megkérdőjelezték eredeti hovatartozásukat és hűségüket, ez eredményezte az emberek megjelenését.

Tsurumi-Sziget

  • Tsurumi-szigeten élt egy új törzs. A sziget a vihar isten otthona volt, egy Kanna Kapatcir nevű sasé. Ismeretlen okokból Celestia köddel borította be a szigetet. A helyiek megtanulták használni a Maushirót, hogy megtalálják egymást a ködben. Félték és imádták a sas istent, azonban a Thunderbird nem tulajdonított nekik jelentőséget, ahogy más állatokra sem szentelt figyelmet.
  • Egy nap a Thunderbirdöt hatalmába kerítette egy dal, amit egy fiatal fiú, Ruu énekelt. Ruu megkísérelt összebarátkozni az istennel és a Kanna Kapatcir nevet adta neki, mivel a Thunderbird már elfelejtette a sajátját. Megígérik egymásnak, hogy a jövőben még találkoznak. 
  • Azonban ahogy egyre romlott a helyzet a szigeten és Ruu sok barátja kimerészkedett a külvilágba, Ruu önként jelentkezett, hogy feláldozza magát, hogy visszahozza őket. Mikor a Thunderbird meglátta Ruu halálát, feldühítette ártatlanságának elpusztítása és az ígéret megszegése, ezért mindenkit megölt a törzsből. Elátkozta a szigetet, hogy az újra élje a pusztítása utolsó napját. Feltehetően a Seirai-szigetre repült.

Fontaine

  • ? évvel ezelőtt – A korábbi Hydro Archon létrehozza és a világban kémekként használja az Oceanidokat (Rhodeia, a Forrás Tündér és Endora).

Más Liyuei Régiók

  • ? évvel ezelőtt – Havria, a Só Istene Liyueben maradt; a territóriumának eredeti kiterjedése ismeretlen, de magába foglalta Sal Terrae-t. Kedvesnek és jószívűnek ismerték, de gyenge volt. Az elméletek szerint Liyue viráglabdás esküvői tradíciója feltételezhetően Havriától származik, aki virágcsokrokat adott a követőinek. 
  • ? évvel ezelőtt – Megalapul egy falu Wuvang Hillnél. Viszonylagos békében létezett egészen Liyue Kikötő megalapítása utáni időkig, de egy bálnaszerű tengeri szörny (a szörny fizikai leírását és jelenlegi helyét tekintve valószínűleg Oceanid Rhodeia of Loch) megbabonázó éneke a falu összes fiatalját a vesztébe sodorta és az öregek úgy haltak meg, hogy nem volt, aki tovább vezesse a falut.

Teyvat Jelenleg Ismeretlen Területei

  • ? évvel ezelőtt (Tsurumi-sziget) – Egy, a hegyek között élő ősi törzs félt és imádta a Thunderbirdöt, ami villámokat és viharokat tudott megidézni. Ünnepet rendeztek körülötte, és sámánokat neveztek ki, akik a védelemért véráldozatot mutattak be neki, és isteni kinyilatkoztatásként értelmezték tetteit. A Thunderbird egyáltalán nem törődött velük, nem látta őket másnak, mint állatoknak. Egy nap azonban egy fiú éneke áthatolt a zivataron és felkeltette a Thunderbird figyelmét, aki megkedvelte a dalt és megszólította a fiút. A fiú megígérte, hogy legközelebb is énekelni fog neki, mikor jön. Sajnos, valamivel később a fiú feláldozta magát és a Thunderbirdnek tett következő véráldozatként megölték. A Thunderbirdöt megőrjítette a be nem tartott ígéret és a fiú halála, ezért villámokat zúdított az ősi törzsre, megölve mindannyiukat, felégetve a hegyet, amelyen éltek. Évekkel később a Thunderbirdöt szörnyetegként levadászták és megölték, a felperzselt földet pedig visszafoglalták.
    • A törzs Tsurumi-szigeten élt és a Thunderbirdöt Ei ölte meg az Archon háborúban, miközben Seirai-szigeten tartózkodott, mivel gyakran kalandozott Seirai és Tsurumi között. Seirai felszíne és időjárása a Thunderbird halálának eredménye. Ettől függetlenül a Thunderbird megbánása tovább él Thunder Manifestation néven, és a tollazata, a Peculiar Pinion, beszerezhető a játékban.
  • ? évvel ezelőtt – A Mennydörgés szörnye villámlással rabszolgasorba taszított egy csoport embert és nagy pusztítást okozott a földön. A Thundershooter, akinek a családját valamiféle áldozat során megölték, a Mennydörgés szörnyének barlangjába ment, amely vagy egy vulkán közelében, vagy egy vulkánban volt. Megküzdött és lefejezte a Mennydörgés Szörnyetegét, tettéért egy koronát kapott, de utolsó napjait magányosan töltötte.
  • ? évvel ezelőtt – A Berserker hazáját az istenek és halandók közötti háború során lángok emésztették fel. Látszatra az egyetlen túlélő és hatalmas harcos, a Berserker volt, kinek vasmaszkja az arcára égett, mikor a hazája elesett, és a Celestia elleni bosszúvágyától megőrült. Idővel tombolni kezdett, emberekkel, szörnyekkel és istenekkel egyaránt harcolt. Egyszer még egy óriási szörnyeteggel is megküzdött, ami több évébe telt, mielőtt megölte volna. Úgy tűnik azonban, hogy végül meghalt, vagy a csatában, vagy miután legyőzte utolsó ellenségét.

The Archon War – Az Archon Háború (?–2000 évvel ezelőtt)

Megjegyzés: Az „Archon Háború” egy összefoglaló kifejezés azokra a változatos, szétszórt konfliktusokra Teyvat-szerte, ami során eldőlt kik lesznek A Hetek. Például Liyueben az Archon Háború sok isten között dúlt, ideértve Moraxot, Guizhongot, Havriát, Osialt és még másokat. Mondstadtban azonban az egyetlen ismert konfliktus Andrius és Decarabian között volt az Archon Háború ideje alatt.

  • ? évvel ezelőtt – Megnyílt hét mennyei hely Celestiában, aminek következtében az istenek belesodródtak egy elkeseredett harcba a hatalomért.
    • Sok isten harcolt az eszméik érdekében egy virágzó emberiségért. “Ami ebben az ereklyében rejtőzik és megelevenedik, az a sirató istenek mennybéli maradványai. Be nem teljesült eszmék ők, tervek egy virágzó emberiségért, ami sosem létezhet.”
    • Az Archon Háború alatt, az utóharcok az istenek között csak egy oka volt a konfliktusoknak Teyvatban; más lények és entitások is igyekeztek birodalmukat kiterjeszteni, kihasználva a káoszt, hogy behatoljanak a kontinensre.
     • Liyueben a tengeri szörnyek legendái megszokottá válnak a “másik-part”-nak köszönhetően, ami egy Teyvaton kívül eső terület. Az ősi időkben, hogy elijesszék a szörnyeket, az emberek az ilyen tengeri szörnyek csontjait használták orrszobornak a hajóikon.

 Mondstadt

  • >~2600 évvel ezelőtt – Andrius hadat üzen Decarabiannak, de még egy karcolást sem sikerül ejtenie Mondstadton. A Jég és Fagy két királya közötti háború patthelyzetbe kerül, és Decarabian népe kezd úgy tekinteni uralkodójukra, mint önkényúrra és zsarnokra.
    • Egy fiú, akit csak Névtelen bárdként ismernek, összebarátkozik egy apró, jelentéktelen szélszellemmel, akiből később Barbatos lesz. A fiú álmában madarakat látott repülni, zöld füvet és a városon kívüli világot.
    • A ma Gunnhildr klán néven ismert család egykor Mondstadtban élt. Gunnhildr apja, a klán vezetője azonban kiábrándult Decarabian önkényuralmából és kivezette a népét a városból. A városon kívül azonban csak könyörtelen hideg és mindent elnyelő hóviharok voltak, a klán a túlélésért küzdött. Ahogy imádkoztak a megváltásért, egy szélszellem, aki később Barbatos néven vált ismertté, válaszolt az imáikra, akárcsak az Idő Istene. A klán hite erőt ad neki, több hatalmat adva számára, amit arra használ, hogy menedéket teremtsen számukra.
    • Az első borokat akkor főzik Mondstadtban, mikor egy bizonyos pajkos szélszellem róka alakot ölt, és megerjeszt néhány almát egy hanyag őr óvatlansága miatt. Mikor az őr felébredt, beleharapott az egyik almába, és mivel ízlett neki, összenyomta az almás zsákot, hogy bort készítsen. Az ősi időkben szintén főztek egy olyan bort, amelyről azt mondták, hogy elfeledteti az emberrel a múltat, és amelyet azért használták, hogy az embereknek legyen erejük tovább élni.
    • A régi Mondstadtban, az emberek akik elégedetlenek voltak Decarabian uralmával, lázadást kezdtek szervezni. Az ellenállók között a „Windblume” volt a kódszó, és a Vörös Hajú Harcos az elsők között használta ezt.
    • Leonard, a Kalandor, feltalálja a wind glidert. Az életcélja, hogy bevegye Pilos Peaket (most Musk Reef), de kísérlete kudarcba fullad és kénytelen visszafordulni. Útjáról megírja a „Hegyekről és tengerekről” című könyvet.
    • Andrius rájön, hogy a hóviharai nem tudják táplálni az életet, így az ereje és az emberiségből való kiábrándulása között úgy dönt, hogy nem rendelkezik a szükséges képzettséggel ahhoz, hogy a Hét Archon egyikévé váljon. Hagyja, hogy a fizikai teste meghaljon, miközben ereje Mondstadt földjére áramlik, hogy táplálja azt, így Barbatos lesz a Hetek Anemo Archonja. Annak ellenére, hogy elvesztette eredeti, fizikai alakját, Andrius szelleme megmarad, és az ereje még mindig elég erős ahhoz, hogy jégből és szélből álló testet tudjon alkotni magának.
  • 2600 évvel ezelőtt – Decarabian népe fellázad, élükön a Névtelen bárddal, Barbatosszal (akit akkoriban „elf” vagy „szélszellem” néven ismertek), Decarabian egykori szeretőjével, Amosszal, egy lovaggal (eredetileg a Vörös Hajú Harcosra, ma már valószínűleg Gunnhildrre utal) és a Vörös Hajú Harcossal. A csatában részt vesz a Gunnhildr klán is, amelyet a jelenlegi névadó, Gunnhildr vezet. Decarabian elesik a csatában, akárcsak Amos és a Névtelen bárd. Decarabian halálával Barbatos istenné emelkedik. Újdonsült erejét arra használja, hogy a Névtelen Bárd alakja alapján porhüvelyt hozzon létre magának, és Amos tiszteletére felveszi az íjat.
    • A Vörös Hajú Harcos, ismeretlen okokból, hátat fordít Barbatosnak és a neve végül elfelejtődik Mondstadt emberei között, bár tetteire még mindig emlékeznek. Családot alapít, létrehozva a Ragnvidr Családot.
    • A szél erejét használva, Barbatos átformálja Mondstadtot, hogy elfújja havat és a jég borította földet, így alakítva át Mondstadt területét. Mondstadt jelentős változásai közé tartozott a Pilos Peak lerombolása, amelyből a mai Musk Reef lett. Ezután elviszi népét Decarabian régi városából, a Cider Lake-hez, ahol felépítik Mondstadt modern városát. A köztük lévő prominens klánok:
      • A Gunnhildr Klán, Gunnhildr vezetésével
      • A Imanlaukr Klán, akiknek a vezetője ekkor ismeretlen, és
      • A Lawrance Klán, Venerare vezetésével.
    • Az Idő Istene Barbatossal közösen dolgozott Mondstadt megvédésén, és mindkettejüket úgy tisztelték a régi mondstadiak, mint “az idő szele”, azzal a hittel, hogy az  „Anemo hozza a történeteket, miközben az Idő táplálja őket”. Egy bizonyos ponton azonban az Idő Istenének imádata, valamint a róluk szóló feljegyzések többsége eltűnik és feledésbe merül.
  • ? évvel ezelőtt – Mondstadt megalapítása után – Látva, hogy az embereinek elég bölcsessége és ereje van ahhoz, hogy maguktól is boldogulnak, Barbartos távozik, hogy ne legyen lehetősége zsarnokká válni.
    • A Windblume Fesztivált a Decarabiani uralom alatti szabadságharcosok emlékére rendezték meg. A Windblume kódszó összemosódott a virágok fogalmával, míg a fesztivál már a szerelem megtalálásáról szól.

Haar Islands (Golden Apple Archipelago)

  • <2600 évvel ezelőtt – Minacious Isle Mondstadtból a Haar-szigetekre vándorol, miután letörik egy hegyről és felfordul, Barbatos terraformálása után. Vele együtt érkezik egy seelie.

Liyue – A Guili Gyülekezet bukása

  • > 3700 évvel ezelőtt – Lezajlik egy bizonyos csata a Guili Gyülekezetben – annak ellenére, hogy a nemzetet Morax, Guizhong és az adeptusok védelmezték, a harc feldúlta a Guili-síkságot és földcsuszamlást okozott Dihua Marshon, a termékeny szigetecskét, mocsárrá változtatva. Guizhongot ezalatt megölik. A pusztulás pontos oka ismeretlen és számtalan teória létezik róla Liyue folklórjában.
    • “… és harcoltak a Guili-síkságon, ahol a sötét por a mennyeket fojtogatta és ezernyi kő hasadt szilánkokra…”
     “Néhány történet szerint a konfliktus istenek között zajlott, mások azt mondják, az emberek csatáztak. Egyes források pedig egy hirtelen bekövetkezett természeti katasztrófáról beszélnek…”
  • 3700 évvel ezelőtt – A Guili Gyülekezet bukása után Morax a Tianheng-hegy déli részére vitte a népét, ahol megalapította Liyue Kikötőt. Szerződést köt az adeptusokkal, hogy védelmezzék a várost.
    • A Liyue Qixing – az első hét üzeletemberből álló szervezet Liyueben – vezeti a Kikötőt. A vezetésük alatt megalakul a Millelith Gárda, hogy megvédjék az embereket és védekezzenek a szörnyek ellen. A Nyolc Üzletágat, Liyue nyolc elsődleges kereskedelmi ágazatát egy-egy felügyelő vezeti. 
    • Morax megtanítja az embereinek hogyan építsenek házat, Morát használva a modellezéshez. A kényelem érdekében bevezeti a Morát, mint Liyue fizetőeszközét.
    • Liyue Kikötő megalapítása után Morax úgy dönt, hogy hadba száll a többi istennel, mivel ezt látja a szabályok visszaállításának és az emberiség védelmének egyetlen lehetséges módjának.
      • “Égi rendet keresett, hogy megállítsa a viharos áradatot.
       Adeptik gyülekeztek körülötte, yaksha őrzők rohantak előre,
       A bátor emberektől megrémülve a démonok elmenekültek.”
      • Nem kívánom a hatalmat, de nem nézhetem tétlenül a közemberek szenvedését.”
  • december 2 > 3000 évvel ezelőtt,  – Valamivel előtte, vagy az Archon Háború alatt, megszületik Ganyu. Később, hogy megvédje Liyue Kikötőt, részt vesz a háborúban, s szerződést köt Moraxszal.
    • Nincsenek részletek, hogy pontosan mikor született, azonban a harmadik Karakter Történet megfogalmazásából kikövetkeztethető, hogy Ganyu feltehetően élt a Guili Gyülekezet korszakában.
    • Egy csata közben Ganyu – aki ekkoriban még sokkal gömbölydedebb volt – véletlenül megfojtott egy szörnyet, mikor az alábecsülte a derékbőségét és megpróbálta megenni. Ez az incidens vezette rá arra, hogy szigorú diétát tartson, így megtartva a vékony alakját.
  • >2000 évvel ezelőtt – Morax meghallja Azhdaha, a vak Geo elemű sárkány könyörgését, t, aki Nantianmen hegyei között élt. Megszánja a sárkányt és a felszínre viszi, egy érintéssel visszaadva a látását. Kötnek egy szerződést, amiben Azhdaha megígéri, hogy nem veszélyezteti az emberiséget, azért cserébe, hogy közöttük élhessen. Azhdaha ezután segít Moraxnak a teyvati harcokban.
  • 3700 ~ 2000 évvel ezelőtt – A következő események feltehetően valamikor Liyue Kikötő megalapítása és az Archon Háború vége között történtek meg. Az események kísérleti kronológiai sorrendben vannak, de nincs információ arról, hogy pontosan mikor következtek be a jelenhez képest.
    • Az Archon Háború egy bizonyos csatájában, egy ellenséges isten belehasít a Tianheng-hegybe, egy törést okozva a hegy alapjában, ezzel pusztulással fenyegetve a hegy lábánál lévő falut. Hogy megelőzze ezt, az adeptus Skybracer egy barátja levágta az agancsát – egy ajándék, magától Moraxtól, ami az isteni esszenciájából készült, és így a legkeményebb anyag Liyueben – és ezt használja, hogy megtámassza a hegyet.  Az emberek, akik a hegy lábánál éltek nagyra becsülték őt ezért a tettéért, még jobban, mint Moraxot.
    • Havria, akit szelíd természete és gyenge harci képességei hátrányos helyzetbe hoztak ebben a brutális korszakban, hiába próbálta békésen megoldani a kirobbant konfliktusokat. Rájött, hogy már túl késő ahhoz, hogy bárkit is megállítson, ezért arra fordította erőfeszítéseit, hogy menedéket teremtsen a háborúk miatt elűzött emberek számára. Viszonylag gyenge ereje miatt azonban nem volt esélye más istenekkel szemben, ezért úgy döntött, hogy egymás után engedményeket tesz, míg végül Sal Terrae-n kívül minden földjét elvesztette. Ott egy kis várost hozott létre híveivel – de ők, látva, hogy nincs esélye túlélni ezt a háborút, úgy döntöttek, hogy inkább gyors és fájdalommentes véget vetnek neki, mintsem más istenek keze által szenvedjen vereséget. A halála után a testéből áradó erő azonban sóval borította be a várost és lakóit, míg a saját teste egy apró sóvirággá sorvadt.
      • Azon hívei, akiknek sikerült megmenekülniük a sóvá változástól, miután elvesztették istenüket és otthonukat, szétszóródtak Liyue-szerte. Sokan Liyue Kikötőbe mentek, és végül a Nyolc Szakma egyikébe, a sóipar Yinyuan Csarnokába kerültek. Néhány leszármazottjuk, akik attól tartottak, hogy Havria megátkozta őket őseik árulása miatt, az életüket kockáztatva behatoltak Sal Terrae-ba, és összetörték a kardot, amellyel megölték őt. Napjainkra azonban Havria történetét kiforgatták a Yinyuan Hall népének körében, és most azt hiszik, hogy egy hatalmas isten volt, akit Morax irigységből meggyilkolt.
    • Morax számos istent és tengeri szörnyet győz le Guyun Kőerdőben – köztük az ősi istent, Osialt is – úgy, hogy hatalmas kődárdákat dob le, ezzel az óceán fenekére szegezve, majd a Sigils of Permission használatával pecsételve le őket. Az így keletkező kőalakzat felülről nézve a saját Geo szimbólumának általános formáját veszi fel.
      • ~2600 évvel ezelőtt – Chi (az ősi nyelven Qingce) fészket rak a ma Qingce-hegyként ismert területen, és elfoglalja a régiót. Morax „nagy magasságban” harcol ellene, és sikerül legyőznie. Halála után Chi és fészke a Qingce-hegy környékét a ma ismert állapotává alakítja át; teste kővé, vére vízzé, pikkelyei pedig teraszos mezőkké változnak át. Azonban halála után Chi ereje beszivárog a földbe, létrehozva a Vérrel Táplált Fákat (Blood-Fed Trees) és a gyanús narancssárga köveket a Bishui-síkságon, amelyek megmérgezték a területet. Hogy elnyomja az erejét és megakadályozza az újjáéledését, Morax öt különböző helyen Geo pecséttel és vízzel zárja el a maradványait.
        • Ebben az időben az emberek képeket használtak a fontosabb események megörökítésére, állítólag azért, mert az írást még nem találták fel. Ennek az állításnak azonban a valóságtartalma kétséges, mivel a Guili Plains-en található romokon írott nyelvet használnak, bár lehetséges, hogy Chit már jóval az azt tartalmazó pecsétek megalkotása előtt legyőzték.
      • Miközben Morax a többi isten és a tengeri szörnyek ellen küzdött, különféle módszereket alkalmazott: a hatalmas kődárdák (oszlopok) mellett meteorokat, egy geo bálnát és kőmadarakat is megidézett.
    • Az eredeti falu a Wuwang-hegyen elpusztult, miután egy bálnafarkú szörnyeteg a halálba vezette a helyi fiatalokat.
  • 3000~2000 évvel ezelőtt – Alatus (Xiao), akinek valódi neve ekkor még ismeretlen, megszületik. Egy gonosz isten felfedezi gyengeségét, és ezt kihasználva rabszolgasorba taszítja, majd kegyetlen és erőszakos cselekedetekre kényszeríti. Az archon háború egyik csatája során összeütközésbe kerülnek Moraxszal, aki legyőzi a gonosz istent és felszabadítja Alatust, majd védelme érdekében a „Xiao” nevet adományozza neki. Xiao ezután a Yakshák egyikévé válik, hogy visszafizesse adósságát Moraxnak.
  • ? évvel ezelőtt – Az Archon Háború alatt, a Morax által legyőzött istenek és szörnyek teste összepréselődött, lebomlott és a föld részévé vált, miközben az istenek szellemei elvesztették önérzetüket, és többé nem voltak képesek személyesen bosszút állni. A gyűlölet és a harag azonban továbbra is megmaradt és miazmákat, átkokat és szörnyeket hozott létre. Morax megidézte a yakshákat, az adeptusok egy bizonyos alcsoportját, hogy segítsenek neki a gonosz istenek ezen megnyilvánulásainak elfojtásában. Ezt a kötelességüket néhány ezer éven át teljesítették, még az Archon Háború után is. A démonokból áradó gyűlölet azonban beszennyezte a lelküket, míg a véget nem érő mészárlások, amelyekben részt vettek karmikus terhet róttak rájuk. A yakshák egymás után megőrültek, meghaltak és/vagy eltűntek, míg végül csak egy maradt.
    • ? évvel ezelőtt – Az öt legerősebb yaksha Bosacius, Indarias, Bonanus, Menogias és Alatus volt. Indarias, Bonanus és Menogias meghaltak, míg Bosacius belefáradt a világ gondjaiba és eltűnt, a többi yakshával egyetemben. Végül Alatus (Xiao) lett az egyetlen ismert yaksha, aki ezen a világon maradt.
  • ? évvel ezelőtt – Egy ismeretlen orvos veszi át a vezetését annak a karmikus betegségnek a kiirtásában, amit azok a rosszindulatú istenek holttestei okoztak, akiket a yakshák megöltek. A negatív karma járvánnyá változott, amely egész Liyueben elterjedt. A fertőzött emberek holttestei csak elősegítették a terjedését, „mivel a halottak táptalajt jelentettek a betegségnek”. A Homa Rítusa megakadályozta a holttestek elégetésével a továbbterjedését, ami végül a járvány végét jelentette. Ráadásként ezen gyakorlat alkalmazói voltak a mai Wangsheng Temetkezési Szalon/Vállalat néven ismert intézmény alapítói, a gyakorlat és a szalon nemzedékről nemzedékre öröklődött. A család idézete a következő: „csak egy szabad láng képes megtisztítani ezt a világot”.
    • A személyzet által végzett rítus megtisztítja a holttesteket a gonosz karma nyomaitól, így azok képesek felszabadulni és átlépni a túlvilágra. Lelkük hamuszürke pillangó alakját ölti magára. Az orvosok (akik végül a Wangsheng igazgatói lettek) önzetlen életmódjuknak köszönhetően soha nem bántak meg semmit, és mint ilyenek, szintén tüzes pillangó alakjában, bánat nélkül távoznak.
  • > 2000 évvel ezelőtt – Miután elnyomta az összes többi istent a térségében, Morax lesz a Geo Archon, helyreállítva a békét a ma Liyue néven ismert földön.

 Inazuma

  • ~ 2000 évvel ezelőtt – Raiden Makoto (Baal) és Raiden Ei (Belzebul) ikeristenek megölnek minden más istent a régióban. Bár Ei az erősebb harcos, úgy hiszi, hogy Makoto alkalmasabb az Archon szerepére és feláldozza a testét, hogy Makoto felemelkedhessen Celestiába. Makoto lesz az első Electro Archon, a Múlékonyság istene. Makoto arra használja az erejét, hogy megidézze Ei isteni akaratát és újraalkossa a testét.
    • Ei kagemusha (duplikált test) lesz, és sok embernek Teyvatban az a benyomása, hogy csak egyetlen isten létezik, Baal (más néven Raiden Sógun, Narukami Ogosho).
    • A Sacred Sakura az “ő” testéből nő ki a halála után, ekkor a fának még nincs rókaszerű megjelenése. Bár az “ő testének ” meghatározása  tisztázatlan, feltételezhetően ez Ei testét jelöli.
  • ~ 2000 évvel ezelőtt – Orobashi egy ismeretlen területről Byakuyakoku nemzetéhez  menekül, pontosabban a Serpent’s Bowelhez. Itt marad addig, amíg egy gyermek a föld alatti nemzetből meg nem találja és megkéri, hogy legyen az istenük. Együtt megküzdenek a Sunchildok uralma ellen és győztesen kerülnek ki a harcokból, ami ezután “Orobashi no Mikoto” és a “Watatsumi Omikami” (Az óceánok hatalmas isteneként) néven lett ismert.
    • Feltételezhető, hogy az Első által elrendelt tilalom meggyengült ahhoz, hogy Byakuyakoku elbukjon Orobashi által.
    • Orobashi feltételezhetően az emberekkel maradt, mielőtt visszavezette volna őket a felszínre. Az erejét arra használta, hogy megerősítse a Dainichi Mikoshit, hogy több fényt kapjon és elhárítsa a Dragonheir of the depths fenyegetését. Emellett felügyelte a Dragonheirs kutatásokat, így lettek a Bathysmal Vishapok.
    • A Divine Priestesst (Isteni papnő) a gyöngygyűjtő tengeri leányok közül választották ki és ez lehetett a Sangonomiya klán eredete. Más klánok, mint például a Yuna klán is Enkanomiyából származik.
    • Orobashi hozzászoktatja a népét a Narukami nyelvéhez és kultúrájához, hogy felkészüljenek az új, tenger feletti életre.
    • Orobashi létrehozza a Watatsumi-szigetet a testéből kinőtt korallokból, lehetővé téve a népe számára, hogy ismét a felszín felett éljenek, Inazuma szigetcsoport részeként.
      • Enkanomiya utolsó napján, mielőtt az emberek a felszínre mentek volna, követek jöttek Khaenri’ahból egy Ruin Guard kíséretében és ellopták a Before Sun and Moon könyvet, azt, aminek elolvasását Orobashi személyesen tiltotta meg. Antigonus száll harcba a tolvajokkal és megakadályozza a könyv ellopását, de súlyosan megsérül.
    • Orobashi népe a földet Sangonomiyának, magukat pedig a Sangonomiya klánnak hívja. Byakuyakokut elkezdik “Enkanomiyának” hívni, hogy ellentétben legyen Sangonomiyával.
  • ? évvel ezelőtt – Megszületik a Kitsune Saiguu a Hakushin területen.
    • Kitsune Saiguu és bake-danuki Ioroi gyakran versenyeznek egymással. Egy napon Saiguu úgy dönt, hogy egyszerre tréfálja meg Ioroit és Baalt: kihívja Ioroit, hogy szakítson le egy Naku Weedet a Tenshukaku kertjéből. Amikor Baal rajtakapja őt, majdnem megöli ezért, de Saiguu megmenti és ráveszi Baalt, hogy ne csak megkímélje, hanem fogadja a parancsnoksága alá, mint a Hidden Protector of the Grove, a Chinju-erdő védelmezője
  • ? évvel ezelőtt – Kidolgoztak egy rituálét, amely magában foglalja a Raiden Sógun és Orobashi imádatát is.
    • Ezt a rituálét minden más rituálé megkezdése előtt el kellet végezni. Valószínűleg a Sacred Sakura Cleansing Ritual a fent említett rituálé után született.
  • 2000 évvel ezelőtt – Miután a Watatsumi-sziget terméketlensége éhínséghez és betegségekhez vezet, Orobashi vonakodva, de beleegyezik az emberek tervébe, hogy megszállják a Yashiori-szigetet. Brutális háború robban ki a Watatsumi és a Narukami Sógunátus között, Ei vezetésével, ami végül Orobashi halálával végződik és a Watatsumi vezető alakjai vagy meghalnak vagy eltűnnek.
    • A Narukami oldal vezetői, Ei-en kívül:
      • A Nagy Tengu Sasayuri, Ei kapitánya. Csata közben esik el, feltehetően Akuou ellen, aki egy “örömteli” párbajt vív vele.
    • A Watatsumi oldal vezetői, Orobashin kívül:
      • Mouun papnő különösen képzett volt a Yuna klán bálna-dalában és egy hatalmas bálna segítségét is igénybe tudta venni. Közel állt Akuou-hoz, akit tanított is. A háború alatt, Sasayuri emberei lesből megtámadták őt és a bálnáját, megölték őket, a holttestüket pedig a Sógunátus vitte magával.  
      • “Umigozen” Ayame, Mouun ikertestvére. A Watatsumi haditengerészet parancsnoka volt és a csata kellős közepén tűnt el, sorsa ismeretlen.
      • A “Kelet kiskirálya” (Viceroy of the East) Akuou, aki Touzannou néven is ismert. Árvaként találta és vitte magával Orobashi, később Mouun keze alatt tanult. Meghódít egy hegyet a Yashiori-szigeten, amit a Watatsumin élő emberek “Touzan” (Keleti hegy) néven emlegetnek és felépíti a csúcsára a Formation birtokot. Végül Orobashi mellett esik el a csatában, mikor Ei az végső támadási technikáját, a Musou no Hitotachit használja.
    • Néhányan úgy hiszik, hogy Orobashi részvétele ebben a háborúban, az elkerülhetetlen kudarc ellenére, Celestia parancsa miatt történt.
       •  Kiderült, hogy mivel Orobashi kapcsolatba lépett Enkanomiya népével, mind őt, mind Watatsumit bűnösnek találták négy rendbeli káromlásban és nyolc rendbeli élő lélek megtévesztésben. Orobashi megtehette, hogy minden vétküket magára vegye, és feláldozza magát, hogy népe megmeneküljön és Celestia uralma alá kerüljön.
  • A Tatarigami Orobashi halála után jelent meg a Yashiori-szigeten. Inazuma népe három Narukami Oszlopot állított fel, hogy kordában tartsa Orobashi lelkét, ezzel leigázva a Tatarigamit, míg a Kitain klán vezette Yashiori Őrök, szintén magukra vállalták a Tatarigami elfojtását.

Khaenri’ah

  • > 2000 évvel ezelőtt – Egy diplomata csapat Khaenri’ahból, beleértve Oogurát és Ooshimát, Enkanomiyába utaznak. A csapat megkísérli ellopni a “Before Sun and Moon” tiltott könyvet, de Antei megakadályozza a kísérletet, aki az élete árán pusztítja el a Ruin Guardot.

 


Post-Archon War – Archon Háború Után

 • 2000 évvel ezelőtt – Az Archon háború a vége felé közeledik és az utolsó isteni helyek is betöltésre kerülnek Celestiában, bebetonozva az eredeti Hetek pozícióját. Azok a legyőzött istenek, akik elutasítják, hogy a Hetek uralkodása alatt éljenek, elmenekülnek a Sötét-tengeren (Dark Sea) lévő szigetre, ahol gonosz istenekké válnak.
   • Miután Barbatos meglátogatja Moraxot – nem azért, mert segítségre van szüksége, sokkal inkább azért, hogy felfedezze a szomszédos országot – az első Hetek gyakran találkoznak Liyue Kikötőben.
 • 2000 – 500 évvel ezelőtt – Az 1500 éves folyamat után az eredeti Cryo, Dendro, Electro, Hydro és Pyro Archonok elhunynak, egyedül Barbatos és Morax maradnak meg az eredeti Hetekből. Nem tudni, hogy az előbbi pozíciók (Cryo, Dendro, Electro, Hydro, Pyro Archon) hányszor cseréltek gazdát, de váltotta őket a Tsaritsa, Lesser Lord Kusanali, Ei, az Igazság Istene (God of Justice), illetve Murata. Közülük Lesser Lord Kusanali a legfiatalabb, a kataklizma után, 500 éve emelkedett isteni rangra. 
   • Az eredeti Hetek kötelességét, hogy vezessék az emberiséget, az újabb Archonok már nem tisztelik.

Mondstadti Arisztokrata Kor (2600–1000 évvel ezelőtt)

  • Korai Arisztokrata Kor (2600-1600 évvel ezelőtt):
    • < 2600 évvel ezelőtt – Megszületik Dvalin, egy elemi sárkány, a tiszta Anemo erőből a magas mennyekben. Egy elemi sárkány születése ritkán fordul elő és így a sárkány ereje megegyezik az istenek erejével; történelmileg összecsaptak a régi istenekkel. Azonban Barbatos összebarátkozott Dvalinnal, és a sárkány lett az első a Négy Szél közül, akik szolgálták az emberiséget.
    • ? évvel ezelőtt – Barbatos távozik és az égi hatalommal felruházott arisztokraták emelkednek Mondstadt vezetőivé. A klánok arisztokratái olyan hősöktől származtak, akik Barbatos Mondstadjának korai korszakában éltek. Az ismert klánok közé tartozik a Lawrence klán, a Gunnhildr klán és a Imunlaukr klán.
      • Venerare, a Lawrence klán akkori vezetője, építetette a Barbatos szobrot a Favonius Katedrális elé, hogy megemlékezzen Barbatos felemelkedéséről. A szobor alá a klánok vezetői írtak egy feliratot, melyben ígéretet tettek Mondstadt védelmére.
    • Ekkoriban a mondstadtiak Barbatost és az Idő Istenét imádták. Azonban egy ponton az emberek teljesen elfeledkeztek az Idő Istenének imádatáról.
    • Számtalan fesztivált és szokást iktatott törvénybe az arisztokrácia, hogy javuljon a közhangulat. Ilyen fesztiválok voltak például:
      • Vadászat: egy átlagos hobbi az arisztrokrácia számára, amely során az egyszerű emberekkel dolgoztak és osztoztak a zsákmányon
      • Ludi Harpastum: egy 15 napos fesztivál, ami a bor, a dal és a repülés áldását ünnepli, amit Barbatos ajándékozott a népének
      • Windblume, ami az Ezer Szelet ünnepli.
    • 2600 – 500 évvel ezelőtt – Megtörténik a “The Tyrant’s Final Fury” néven ismert esemény.
      • Körülbelül egy évig az első Field Tiller rakétákat kezd lőni mindenkire, aki a közelébe ér. Az első Field Tiller az elhagyatott Decarabian toronynál kóborolt, miután Lupus Boreas megsebezte, mivel összetévesztette egy, az arénájába tévedő kihívóval.
  • Késői Arisztokrata Kor (1600–1000 évvel ezelőtt)
    • ? évvel ezelőtt – Ursa the Drake, elkezdi terrorizálni Mondstadtot.
    • ? évvel ezelőtt – Egy bizonyos időpontban a Lawrence klán lesz a legelső és egyetlen törvényhozó klán a városban. Azonban megromlottak és elfajultak, végül zsarnokoskodóvá váltak, akik rabszolgává tették és kínozták az egyszerű embereket, miközben uralkodónak, királynak tekintették magukat.
      • A Gunnhildr klán állítólag megőrizte a becsületét, de kevésbé volt befolyásos, mint a Mondstadtot uraló Lawrence klán. Az Imunlaukr klán státusza és sorsa ismeretlen, míg az arisztokrácia többi családja követte a Lawrence klán példáját.
    • ? évvel ezelőtt – Az arisztokrácia különféle módszerekkel irányította a népet és tudatlanságban tartották őket. Bárki, aki veszélyt jelenthetett a hatalmukra, rabszolgasorba kényszerítettek és munkára, vagy szórakoztatásra használták. A múltat eltitkolták, az igazság felé mutató történelmi és kulturális relikviákat pedig eltemették.
      • Akkoriban a lovagi rend, akikre a “starlight  knights” (csillagfény lovagok) néven hivatkoznak, kiszolgálta az arisztokráciát és fenntartotta a romlásukat, az erejüket használva arra, hogy elnyomják a köznépet.
      • Az udvari mágusok többé nem csepegtettek erényt a nemességbe, hanem segítettek nekik a tudatlanságban tartani az embereket. Az egyház arra is használta a befolyásukat, hogy igazolja az arisztokrácia tetteit, és megakadályozza a népet az igazság felismerésében.
      • A Favonius Templomban egyházszakadás következett be, mivel a magasabb rangú papság támogatta a nemeseket. 
    •  > 1010 évvel ezelőtt – Vennessa és húga, Linda megszületnek egy nomád törzsnél, a délvidéki mocsaraknál, de ismeretlen oknál fogva száműzték őket szülőföldjükről.
      • 1010 évvel ezelőtt – Miután összecsapott Ursa the Drake-kel és a sárkány több napon keresztül éhezteti, ő és az emberei Mondstadtba menekülnek, majd az arisztokraták rabszolgái lesznek. Ereje miatt Vennessából gladiátort csinálnak és megkötözik láncokkal. A láncok önmagukban nem tudják fogva tartani; Murata gyermekeként Mondstadt közönséges minőségű ércei és hazája isteni lángjának hiánya azt jelentette, hogy a fémek semmilyen hatással nem voltak rá. A népe iránti felelősségérzetének rendelte csak alá magát.
    • -> 1000 évvel ezelőtt – Eberhart, a Landrich klán egy törvénytelen örököse, különösen manipulatív és könyörtelen alak volt, aki az arisztokrata korszak végén élt. Nemesi otthonban nőtt fel idősebb féltestvéreivel, Parsifallal és Ingberttel. Törvénytelensége miatt soha nem tekintettek rá úgy, mint idősebb féltestvéreire, ami elégedetlenséget szült Eberhartban. Azt is tudta, hogy milyen messzire esett az arisztokrácia aranykorától, és igyekezett visszaállítani az ősi arisztokrácia dicsőségét. Ennek érdekében ravaszságát felhasználva az arisztokrácia bukásának kulcsfigurájává vált.
      • ? évvel ezelőtt – Eberhart arra ösztönzi lovagias és színjátszást szerető idősebb féltestvérét, Parsifalt, hogy legyen ő a Fantom Tolvaj (Phantom Thief), majd ismeretlen módon elárulta őt, rákényszerítve Parsifalra, hogy elmeneküljön Mondstadtból és így kiessen az öröklésből. 
        •  A késői Arisztokrata korszakban, a lándzsákat és dárdákat az alázatos közemberek és rabszolgák által használt fegyvereknek tekintették, míg a gladiátorok fegyverei a nemes és elegáns kardok voltak. Azonban Eberhart titokban megtanult használni egyet, az arisztokrácia megdöntésének érdekében, és még tanítványa is lett annak a boszorkánynak, aki megalkotta a Crescent Pike-ot. Eberhart felhasználta a boszorkány Parsifal iránti szerelmét és közel került hozzá, majd gyengeségét felfedezve, megölte őt. Úgy tűnik, azért ragadott lándzsát, hogy előnyre tegyen szert Ingberttel, egy Vízió használóval szemben, aki egyébként könnyedén legyőzte volna őt a harcban. 
    • > 1000 évvel ezelőtt – Megalakul a Wanderer’s Troupe, amely Teyvat egész területéről érkezett emberekből állt. Egyszerre volt zenész és militarista csapat, amely a „kardforgató társulat” becenevet kapta, ahogy az egész kontinenst bejárták. Egy ponton egy ismeretlen ellenféllel találkoztak a Mare Jivariban, végső állomásuk pedig Mondstadtban volt. Megpróbálták megdönteni az arisztokráciát, de nem sikerült nekik, tagjainak többsége a csata során elesett, rabszolgasorba került vagy elmenekült. Ismert tagok:
      • Az alapító volt a karmester, aki a Wisdith-et hordozta, egy gyűjteményt a Troupe utazásaiból és zeneműveiből. Harcban esett el.
      • A Sojourner, akit hárfásként és költőként is ismerünk, és aki a Stringlesst használta. Fontaine-ből származott és azért hagyta el szülőhazáját, hogy megtalálja az igazi sorsát. Ő volt a Troupe második tagja, véletlenül találkozott a karmesterrel. Beleszeretett egy mondstadti leányba, csak hogy őt választották a Ludi Harpastum hercegnőjévé – ami azt jelentette, hogy a Lawrence klán szemet vetett rá. A lázadás során a szövetségeseit védve halt meg.
      • A Dawnlight Swordswoman, akit a kard táncosként is ismertek, a The Flute forgatója, és a Troupe harmadik tagja volt. A megkísérelt lázadás után rabszolga, majd gladiátor lett és így találkozott a végzetével. Még a rabsága alatt is a szabadságról énekelt és nyíltan megkérdőjelezte az arisztokrácia hatalmát és azt, hogy az emberek elfogadják a szabályaikat. Ragnvidrrel való találkozása inspirálja arra, hogy felkeljen újra a nemesek ellen és megkapja a “Dawn Knight” jelzőt.
      • Kreuzleid, aki elhagyta a Lawrence klánt volt a negyedik, aki csatlakozott a csapathoz. A Bellt forgatta és ő az egyetlen ismert túlélője a Troupe-nak, akit a származása miatt kíméltek meg. A Troupe feloszlásától függetlenül Kreuzleid nem adta fel a nemességgel szembeni ellenállását; megalapított egy földalatti csoportot, akik 500 évvel később is aktívak maradtak és támogatták Vennessa felkelését:
        • 500 évvel később Rostam titokban arra használta a csoportot, hogy a Favonius lovagokat irányítsa az árnyak közül. Nem tudni, hogy aktív-e még a csoport.
    • ? évvel ezelőtt – Sokévnyi, Eberhart mesterért folytatott hűséges harc után, a Gladiator, aki a Deathmatch-et forgatta (és akihez a Gladiator’s Finale artifact szett tartozik), találkozik a végzetével Venessa keze által. Annak ellenére, hogy számtalan véres harcot megvívott Eberhart és a saját dicsőségéért, még azután is, hogy elnyerte a szabadságát – mivel Ebelhart manipulálta, hogy folytassa a harcot – a Gladiátor rájön, hogy Eberhart ismeretlen okból elhagyta a helyszínt.
      • 1000 évvel ezelőtt, a Gladiátor halála után – Landrich egy nemesi expedíciót szervez Sal Vindagnyrba, remélve, hogy az expedíció hatalmas sikert fog hozni és eredményeik elnyomják azokat, akik abban reménykednek, hogy fellázadnak az arisztokrácia ellen. Az expedíciós csapat tagjai közé tartoznak Ingbert, Eberhart, Luther, Nick és néhány más ígéretes, fiatal nemes. Azonban az expedíciós csapat sosem tért vissza, és a feljegyzések is hiányosak az eseményről.
      • Valamikor, miután megérkeztek a hegyhez, a csapat hóviharba került, Eberhart pedig meggyőzi a többieket, hogy a meg nem nevezett tagok vissza  fognak találni a táborba, és ráveszi őket, hogy vizsgáljanak meg egy titkos szobát, amely állítólag freskókat és csillagezüstből kovácsolt fegyvereket tartalmaz.
      • Nemcsak, hogy nem tudják kinyitni a titkos szoba zárt ajtaját, de egy barlangi omlás megöli Nicket, eltemetve vele a készleteit is. Visszatérve a déli alaptáborba észreveszik, hogy az ismeretlen tagok még mindig nem tértek vissza, bár Luther reménykedik, hogy visszajutottak a hegyről segítséget kérni. Úgy döntenek, hogy amint a vihar elcsitul visszatérnek az eredeti tervhez, miszerint feltárják a délnyugati romokban található pincét.
      • Eberhart bevezeti Ingbertet és Luthert a pincébe, majd elővesz egy lándzsát, rátámad először Ingbertre, majd megpróbálja mindkettőjüket megölni. Mindkettőt súlyosan megsebesíti, de Ingbert a Vízióját használva ellentámadást indít, ami súlyosan megsebesíti Eberhartot, és visszavonulásra kényszeríti. Miközben Luther kivérzik a pincében,rájön Eberhart nagyszabású tervére, leír egy bocsánatkérést Priscillának, mielőtt üzenne annak, aki elolvassa majd a naplót, hogy figyelmeztesse Landrich-et.
      • Miután elhagyja a pincét, Eberhart egy olyan területen keres menedéket, ahol korábban egy börtön volt, és azt tervezi, hogy a vízi utat követi oda, ahol holmiját rejtegeti. Vagy a börtönben, akár ott és az ellátmány közötti úton, Ingbert utoléri őt, és Eberhartnak sikerül megölnie. Eberhart ezután kelet felé veszi az irányt, hogy elérje a tengert Csónakját és a többi rakományt érintetlenül találja. Ezután azzal a tudattal indul Mondstadtba, hogy ha a hír eléri a várost, Priscilla – aki Luther tudta nélkül Eberhart egyik összeesküvője volt – fáklyával figyelmezteti őt a Stormbearer Pointon. Eberhart visszatéréséről azonban nincsenek feljegyzések, így végső sorsa rejtély marad.

Mondstadt Újjászületése (1000–500 évvel ezelőtt)

  • 1000 évvel ezelőtt, a Ludi Harpastum után – Az elnyomottak imái és kiáltásai felébresztik Barbatost álmából, és álruhában leereszkedik Mondstadtba, Ventiként. Összebarátkozik Vennessával, miután az feldühítette Barca Lawrencet, a Lawrence klán örökösét, majd gladiátorviadalok sorozatára ítélték, hogy elnyerje a saját és népe szabadságát. Utolsó csatáját maga Ursa the Drake ellen vívja, mivel Lord Lawrence alkut kötött a gonosz sárkánnyal, hogy feláldozza neki a lányt és a törzsét, ő pedig cserébe békét ad Mondstadtnak. Ebben a pillanatban Barbatos leereszkedik a csatatérre és felfedi valódi alakját, ezzel megadva Vennessának az erőt, hogy győzedelmeskedjen Ursa ellen, és felszabadítsa a népet az arisztokrácia elnyomása alól.
    • A fentiek a Mondstadt történészei által feljegyzett hivatalos történelmi események. Ezek azonban egy hosszabb lázadás kezdetei voltak, amelynek során Barbatos szerződést hamisított az arisztokrácia és Morax között, azt állítva, hogy az arisztokraták eladták egész Mondstadtot a Geo Archonnak – beleértve a saját csapataikat is. Miután kiderült, ez a „széllel szemben elkövetett árulás” Barbatos összefogást eredményezett az arisztokrácia ellen, ami siettette uralmuk végét. A tudósok csak sok évvel később jöttek rá, hogy ez a szerződés hamis volt.
    • Ragnvindr és Kreuzlied azok között vannak, akik segítették Vennessa lázadását, akárcsak a Névtelen Pásztor által mozgósított Favonius Egyház hívei. Nem világos, hogy az a lázadás, amelyet Eberhart segíteni akart, amikor szabotálta a Dragonspine expedíciót, Vennessa lázadása volt-e, vagy egy másik, amelyet ugyanabban az időben terveltek ki.
  • Miután Vennessa lázadása sikerrel járt, az arisztokrácia nagy részét és a velük együttműködőket, mint például a királyi mágusokat, száműzték Mondstadtból. Azok, akik feddhetetlennek bizonyultak, mint a Gunnhildr klán, maradhattak.
    • Vennessa megalapítja a Favonius Lovagrendet, amelynek ő maga az első Pitypang Lovagja és Nagymestere, és helyreállítja a Favonius-Templomot, hogy megakadályozza, a zsarnokok ismételt hatalmomátvételét Mondstadt felett.
      • Miután a Favonius Lovagrend megalakult, egy bizonyos Boreas nevű lovag érkezik Mondstadtba és csatlakozik hozzájuk. A farkastársa azonban, akivel eredetileg együtt utazott, úgy döntött, hogy nem követi őt a városba, inkább a vadonba megy. Ők ketten továbbra is együtt harcoltak, valahányszor a lovag elhagyta a várost, hogy vadászni vagy csatába menjen. Amikor a farkas öregségében elpusztul, a lovag eltemeti a távoli vidéken és elhagyja a Favonius Lovagokat, hogy vándor legyen.
    • Ragnvindr az arisztokraták fedett fürdőházát alakítja át az eredeti Mondstadti Könyvtárrá. Ez lesz végül a legnagyobb könyvtár egész Észak-Teyvatban, egészen addig, amíg az Őszi Napéjegyenlőség Nagy Tűzvészének következtében az eredeti méretének egyhatodára nem csökken.
      • A Barbatos szobrot, amit eredetileg Venerare állított, de a késő arisztokrácia eltávolította, szintén helyreállították, bár a rajta lévő eredeti felirat elveszett.
  • ? évvel ezelőtt – Megalakul a Négy Szél, Andrius az Észak Farkasa és Dvalin a Kelet Sárkánya. Vennessa egyszerre volt a Dél Oroszlánja (mint az első Pitypang Lovag) és a Nyugat Sólyma.
  • ? évvel ezelőtt – Vennessát kiválasztják az istenek, és felemelkedik Celestiához Windrise-ban. Felemelkedésének helyén egy hatalmas tölgyfa nő.
    • Ennek a fának titokzatos kapcsolata van Celestiával; Venti erőt merít belőle, hogy megtisztítsa magát a Abyss hatásától, valamint hogy meggyógyítsa a testét, miután Signora erőszakkal elvette a Gnosisát.
  • ? évvel ezelőtt – Az Őszi Napéjegyenlőség Nagy Tűzvésze a Mondstadti Könyvtárat korábbi méretének egyhatodára csökkenti. A könyvtár alagsorában, a nyárfa ajtók mögött található zárt részleg tartalma azonban érintetlen maradt.
  • ? évvel ezelőtt – Andrius és farkasfalkája eredetileg nem Wolvendomban élt, hanem egy ismeretlen időpontban költöztek oda. Nem világos, hogy az Ezer Szél Templomának (Thousand Winds Temple) közelében található Farkas Temploma (Temple of the Wolf) korábban Andrius szellemének adott-e otthont.

Liyue

  • Miután Barbatos meglátogatja Moraxot – nem azért, mert segítségre van szüksége, sokkal inkább azért, hogy felfedezze a szomszédos országot – a Hetek gyakran találkoznak Liyue Kikötőben.
  • 2000 évvel ezelőtt – Mivel harci képességeikre már nincs szükség, néhány adeptus visszavonul Jueyun Karstba. Mások megkérik Moraxot, hogy alakítsa át halandó testüket kővé, így jönnek létre a Liyue körül látható kőalakok.
    • Létrejön a Liyue Qixing, egy szervezet, amely Liyue kikötő hét legjelentősebb üzletemberéből áll. Ganyu a Liyue Qixing titkára lesz.
  • ? évvel ezelőtt – Liyue szerte ismertek egy Guhua nevű harcias nomádot, akinek életét rejtély övezi, de egyesek szerint adeptus volt, és utazása végén felemelkedett Celestiába. Felemelkedése után egy hozzá közel álló személy a tiszteletére megalapította a Guhua Testvériséget.” Több száz év után azonban a szervezet megfogyatkozott és a Guhua Klán lett belőle.
  • ? évvel ezelőtt, március 3 – Megszületik Qiqi, emberként.
  • ? évvel ezelőtt – Az adeptusok és démonok közötti egyik csata során a gyógynövénygyűjtő Qiqi a harcoló felek közé futott és ennek következtében élet és halál közé került. Az élni vágyása Víziót adott neki, amit az adeptusok isteni áldásnak tekintettek. Hogy megmentsék az életét, mindegyikük adott neki adeptális energiájából; az életét valóban megmentették, de zombivá változott és mivel halandó teste nem tudta kezelni az adeptális erőt, megvadult. Mountain Shaper hogy zavargását elfojtsa, borostyánba zárta őt több száz évre.
  • >1000 évvel ezelőtt – Azhdaha kezdi elfelejteni a körülötte élőket, emlékei elhalványulnak. Morax megpróbálja helyrehozni romló emlékezetét, de ez nem működik. Azhdaha kezd ingerlékennyé válni, természetéből adódóan valamiért dühös lesz.
  • 1000 évvel ezelőtt – Liyue népe a hegyekben bányászva túlságosan kimeríti a terület nyersanyagait. Ez okozza a Ley Line-ok rezgését, ami nagy szenvedést okoz Azhdahának, akit az energiájuk tart fenn és táplál. A fájdalom, valamint az, hogy képtelen felismerni szeretteit, feldühíti és megtámadja a The Chasmet, hogy megpróbáljon véget vetni kínjainak. Eközben elpusztít egy települést Tianqiu-völgyben.
    • Morax, Mountain Shaper, Moon Carver és egy harmadik, jelenleg ismeretlen adeptus együttes erőfeszítései révén Azhdahát egy zsebdimenzióba zárják Nantianmenben.

 Inazuma

  • ? évvel ezelőtt – A Hat Kitsune Új Krónikái meg nem nevezett szerzője megszületik Hakushin Földjén.
  • 1500 évvel ezelőtt – Kanna Kapatcirt levadássza és megöli Ei, mert „akadálya volt a fejlődésnek”, ami valószínűleg azt jelenti, hogy veszélyt jelentett a népére a Seirai-szigeten. Hatalmának maradványait az Asase szentélyben zárták el, ahol a megbánás koagulációját alkották.
  • ? évvel ezelőtt – A Kitsune Saiguu Hakushin Földjéről a Nagy Narukami Szentélybe teszi át székhelyét.
    • Egy bizonyos időpontban a Kitsune Saiguu legyőzi a Great Tengut egy versenyben és így a Great Tengu a testőre lesz.
  • ? évvel ezelőtt – Megszületik Yae Miko, a kitsune, Hakushin Földön. Idővel átköltözik a Nagy Narukami szentélybe Kitsune Saiguu iránti csodálata miatt.

Fontaine

  • ? évvel ezelőtt – Az eredeti Hydro Archon parancsának megfelelően, hogy elterjessze a szeretetét Teyvaton keresztül és kapcsolódjon a világhoz a víz segítségével, a Lochfolk (Oceanidok) “kémekként” elterjednek Teyvatban.
  • ? évvel ezelőtt – Meghal az első Hydro Archon, és a helyét az Igazság Istene veszi át. A két isten ideológiája közti különbség miatt az új Igazság Istenének a Lochfolk nem hajlandó engedelmeskedni, ezért önkéntes száműzetésbe vonulnak Fontaine-ből.

Natlan

  • > 1000 évvel ezelőtt – Meghal az első Pyro Archon és a Háború Istene, Murata veszi át a helyét. Ő és Barbatos közel álltak egymáshoz, a városaik harcművészeti versenyek miatt kapcsolódtak egymáshoz.
    • ? évvel ezelőtt – Ismeretlen okokból, Vennessa törzse – Murata Gyermekei – elhagyják Natlant és sok generáción át vándorolnak, amíg bele nem futnak Ursa the Drake-be.

Pre-Cataclysm (>500 years ago) – A Kataklizma Előtt

Mondstadt

  • > 500 éve – Megszületik Arundolyn és Rostam 
  • > 500 éve – Arundolyn és gyerekkori barátja Rostam együtt nőnek fel Mondstadtban és végül mindketten csatlakoznak a Favonius Lovagrendhez. Arundolyn lesz a nagymester, akit a Fény Oroszlánjaként ismernek, miközben Rostam lesz a “Farkaskölyök”.
    • Rostam akkor nyerte el a “Farkaskölyök” címet, mikor 27 éves volt. Az árnyékban szerette végezni a piszkos munkát, a lovagi lét kötöttségei nélkül, így Arundolyn minta lovag maradhatott. Azt mondják, hogy Rostam folytatta a Kreuzlied 500 éve alapított titkos társaságának vezetését
    • Rostam megtanította a kardforgatási stílusát a Favonius Lovagoknak, a Favonius Pengemunkát, amit a mai napig használnak. Arundolyn harcstílusa, ami során az egyik kézben egy kétkezes kard (greatsword), a másikban egy hosszúkard (longsword) van, hatalmas erőt igényelt, amit csak kevesen tudtak megismételni, ezért rövidesen  ki is halt.
  • >500 évvel ezelőtt – Rostam és Rosalyne-Kruzhka Lohefalter egymásba szeretnek.
  • >500 évvel ezelőtt, pont a kataklizma előtt – Rosalyne elhagyja Mondstadtot, hogy a Sumeru akadémián tanuljon

Liyue

  • ? évvel ezelőtt – Morax aláír egy szerződést, melyben  beleegyezik abba, hogy nem árulja el, bármi is történjen a kataklizma során.

Inazuma

  • ? évvel ezelőtt Mikoshi Nagamasát adoptálja Mikoshi Chiyo, a Mikoshi klánból.
  • ? évvel ezelőtt – Asase Hibiki az Asase Szentélyből a Nagy Narukami Szentélybe megy, hogy kapja a kiképzésnek vesse alá magát.
    • Asase Hibiki, Mikoshi Nagamasa és Kamuna Harunosuke Yougou Tengutól kap kiképzést és úgy válnak ismertté, mint “A Yougou Hármas”. Hibiki megtanulja a Tengutól az “igazi mágiát”.
  • ? évvel ezelőtt – Takamine, a Mistsplitter kihívja a Nagy Tengut egy párbajra, ami döntetlennel végződik. ATengu az íjáért, a Thundering Pulse-ért cserébe, Takamine néhány évig szolgálja a Tengut és a Nagy Narukami Szentélyben marad. Íjászkodást és kardforgatást tanul tőle, így maga is neves kardforgatóvá válik.
  • ? évvel ezelőtt – A kitsune Urakusai megírja a “Chronicles of the Six Kitsune” (A hat kitsune krónikája) című művet.
  • ~ 500 évvel ezelőtt – Urakusai valami olyat tesz, ami nagyon feldühíti a Kitsune Saiguut, ezért száműzik. Nem tiszta, hogy mit tett, de feltehetően az Abyss teyvati inváziójához lehet köze, a kataklizma ideje alatt.
    • Urakusai száműzése után, a Kitsune Saiguu a Nagy Narukami Szentélyből Tenshukakuba megy, hogy felkészüljön az Abyss támadására.

Khaenri’ah

  • > 500 évvel ezelőtt – Megszületik Dainsleif
  • ? évvel ezelőtt – Pierro nem tudja megállítani Khaenri’ah vezetőit vagy bölcseit, hogy “széttépjék a bűn fátylát”. Ez okozza Khaenri’ah pusztulását a Mennyei Törvények által.

The Cataclysm (500 years ago) – A Kataklizma

Possible Causes – Lehetséges Okok

Az események sorrendje és a kataklizma okai jelenleg tisztázatlanok, habár néhány nézőpont megjelenik a játékban.

 

  • Khaenri’ah arcátlansága
  • Khaenri’ah királysága egy istenek nélküli nemzetként alakult meg az ősi civilizáció, Sal Vindagnyr bukásakor, és lakói nemzetüket az „emberiség büszkeségének” tekintették. Khaenri’ah emberei összeesküvést szerveztek, hogy legyőzzék az isteneket.
  • Ezért feltalálták a Ruin Gépeket, Ruin Guardok eredetileg “Field Tiller” (Ford. megjegyzés: jelentése: Földműves, ami a gép eredeti funkcióját mutatja) néven voltak ismertek, mivel a készítők úgy hitték, hogy “A földet nem eszközökkel kell megművelni, hanem acéllal és vérrel kell érte megküzdeni.” Technológiai vívmányaik nyomai – mint például a Ruin Guardok – már 3700 évvel ezelőtt megjelentek Teyvatban és Guizhong gyűjtötte össze őket, mikor a gépeket kutatta.
  • Khaenri’ah népe bizonyítékot keresett arra is, hogy az úgynevezett „istenek” valójában idegenek voltak ezen a világon, és elbitorolták azt a benszülőttektől. Az Archon háború vége felé Khaenri’ah diplomatái elutaztak a víz alatti Enkanomiyába, és legalább egy Ruin Guardot vittek magukkal védelem céljából. Megpróbálták ellopni a Nap és Hold előtti tiltott könyvet (Before Sun and Moon), amely valóban tartalmazott egy beszámolót az ősi világról, amelyet Celestia titokban akart tartani, de Antei közbelépése miatt nem sikerült megszerezniük. Zhongli karaktertörténetei azt is megemlítik, hogy az isteneken kívül más csoportok is megpróbálták kihasználni az Archon háború káoszát, bár nem tudni, hogy Khaenri’ah köztük volt-e.
  • A jelenlegi információk alapján Khaenri’ah létezése és az istenektől független életre irányuló célja nem volt titok Teyvatban, így valószínűleg nem magára az istenek nélküli életre irányuló kísérletük okozta a pusztulásukat, hanem a jelenlegi világrend felforgatására és Celestia elpusztítására tett próbálkozásuk.

 

  • A kémia művészete
  • A kémia művészetét, az alkímia Khaenri’ahban kifejlesztett formáját, amely lehetővé teszi az élet létrejöttét, szintén Khaenri’ah pusztulásának okaként tartják számon.
  • Bár eredetileg a föld alatti túlélésre használták, ahol normális körülmények között nem tudtak növényeket termeszteni, mégis Khaenri’ah vesztének bizonyult. Az alkimista „Gold” Rhinedottir „bűnös” lett, és Teyvatra szabadította alkotásait, az „árnyékszörnyek seregét”, köztük a sötét sárkányt, Durint.  Ezek a teremtményeket „mindent felemésztő sötétség” hajtott, amely képes volt megfertőzni még a Hetek hatalmát is. A lények mindent elpusztítottak, amik az útjukba kerültek. Végül még az Eclipse Dinasztia, az akkoriban Khaenri’ahban uralkodó dinasztia is elbukott.
  • Rhinedottir ismeretlen motivációi a teremtményei elengedésére, valamint a széleskörű pusztítás, amit ezzel okozott, tovább árnyalja a helyzetet; nehéz megmondani, hogy a tette okozta Celestia támadását, vagy ez csak egy válasz volt Celestia támadására, esetleg a két esemény véletlen egybeesés csupán. Mondstadt népe Durint úgy írja  le, mint egy gonosz, ördögi teremtményt, aki féltékenységből támadta meg a földjüket, és Barbatos valamint Dvalin egyesített ereje kellett ahhoz, hogy megfékezzék.
  • Azonban Durin szemszögéből nagyon más ez a történet: neki az volt a benyomása, hogy az “Anyja” küldte őt fel a felszínre, hogy megmutassa a “szépségét”, de úgy tűnik nem volt tudatában a tetteinek és a pusztításnak, amit Mondstadt elérésekor okozott, és csak akkor ébredt fel az “álmából”, mikor  Dvalin agyarai végzetesen megsebezték a nyakát. Durinnak még lelkiismeretfurdalása is volt, hogy így kellett találkoznia Dvalinnal és Barbatossal.
  • Bár számos forrás, például könyvek és tárgyleírások, a mutálódott szörnyek létrejöttét Rhinedottirnak tulajdonítják, és arra utalnak, hogy ő volt a kataklizma egyik fő katalizátora, ezt az elképzelést Khaenri’ah túlélői nem teljesen támasztják alá. Dainsleif és Pierro is elismeri, hogy Khaenri’ahnak volt némi felelőssége a bekövetkezett eseményekben, de a nemzet végzetes döntéseit egy szélesebb csoportnak tulajdonítják.

 

  • Celestia szerepe

Khaenri’ah pusztulásával kapcsolatban két, Celestiához szorosan kapcsolódó fogalom került szóba: a bűn és a Mennyei Törvények (amire úgy is hivatkoznak, hogy “végzet”). Raiden Ei miközben beszámol a kataklizmáról és hogy hogyan vezettek az események az Örökkévalóság iránti jelenlegi megszállottságához, azt mondja, hogy látott “egy nemzetet előre lépni és mindent elveszíteni a Mennyei Törvények miatt”. A Mennyei Törvények pontos természete rejtély, de úgy tűnik kapcsolódik az idő könyörtelen elmúlásához és az emberi halandósághoz. 

Több más szereplő is hangot adott annak a véleménynek, hogy Celestia büntetése Khaenri’ahval szemben kegyetlen és igazságtalan volt; ez az oka annak, hogy az Utazó Testvére végtelen háborút akar folytatni a „végzet” ellen, amíg a „trónok” meg nem dőlnek, illetve hogy a Tsaritsa is lázadni akar az isteni hatalom ellen, és új világot teremteni.

Ugyanakkor Celestia támadását feltehetően az Eclipse Dinasztia váltotta ki. Dainsleif figyelmezteti az Utazót attól, hogy “megpróbálja megdönteni vagy levadászni az isteneket”, annak ellenére, hogy korábban már kifejezte a megvetését irántuk. Amikor az Utazó megkérdőjelezi az ellentmondó kijelentéseit, Dainsleif elmagyarázza, hogy el akarja kerülni az “elődei hibájának” megismétlődését. Pierro, az első a Tizenegy Fatui Harbinger közül, megemlíti, hogy a szülőhazájában – valószínűleg Khaenri’ahban – a “bölcsek” – eltépték a „bűn fátylát”, és ez „vezette be az isteni harag, a pusztulás és az ostobaság áradatát”.

A “bevezet” szó használata arra utal, hogy Celestia támadását a bölcsek tettei okozták. Bár az eredeti nemzetét nem nevezte meg, van néhány arra utaló jel, hogy Khaenri’ahról van szó: A “bűnös” kifejezés erősen asszociál a kataklizma alatt és után Khaenri’ahra, valamint ez az egyetlen ismert nemzet, amely közvetlenül a Fatui megalakulása előtt szembesült az „isteni haraggal” és „pusztulással”.

Pierro mellett számos más forrás is a „bűnös” szót használta Rhinedottirra és Khaenri’ah egészére. Kaeya megjegyzi, hogy Khaenri’ahban már csak bűnösök maradtak, akikről „nem érdemes beszélni.” Rhinedottirt „bűnösként” és „nagy bűnösként” tartják számon. Ez a kapcsolat a bűn és Khaenri’ah között azonban valójában a bűn és Celestia haragjának kiváltása közötti kapcsolat lehet.

Az Orobashit és Enkanomiya népét övező mondák alapján a „bűn” mind a tudást, mind a Celestia szemében felforgatónak ítélt cselekedeteket jelenti. Watatsumi egészét bűnösnek nyilvánították „négyrendbeli káromlás bűnében, és további nyolcrendbeli élő lelkek  megtévesztésének bűnében”. Aru, Eboshi és Enjou mind megerősítik, hogy a szóban forgó bűn az volt, hogy olyan ismeretekkel rendelkeztek az ősi világról, amelyekről Celestia nem akart, hogy ismerjenek. Azért, hogy ne büntessék meg a népét, Orobashi magára vette a bűneiket, és a halálba ment értük.

 

  • A Kívülállók megérkezése
   (A múlt összefoglalása)

Bár nem feltétlenül az Utazó és az Utazó testvére a kataklizma okozói, de a kataklizma idején érkeztek Teyvatra, elmenekülve a saját, lerombolt világukból. Ez négy (vagy öt), masszívan pusztító eseménybe vonta be őket, bár nem feltétlenül minden konfliktus a világutazókkal történt meg.

A Before Sun and Moon beszámol az Első (“a mennyek örökkévaló trónusa”) érkezéséről, aki egy másik világból szállt alá. Négy ragyogó árnya segítségével az Első legyőzte a régi világ Hét Fejedelmét, újraalkotta a világot és megteremtette az emberiséget. Később megérkezett a Második, aki eljött (“a mennyek második trónusa”), ami keserves háborúhoz vezetett az Első és a Második között, és ami elpusztította az eget és a földet. Az egykor egységes, élő emberi civilizáció a folyamat során kétfelé szakadt és létrejött az Enkanomiya néven ismert régió, ami később a tengerbe zuhant. A háborút követően Enkanomiya és a felszíni világ közti út megszűnt, állítólag az Első hatalmának köszönhetően.

A teyvati legendák egy ősi katasztrófára utalnak, ami a Holdnővérek halálához és a Seelie civilizáció bukásához vezetett. A legenda szerint Seelie egyik őse beleszeretett egy idegenbe és a Holdpalotában fogadtak egymásnak örök hűséget. Harminc nappal később a világ darabjaira hullott és miután megpróbáltak elmenekülni, a szerelmeseket elkapták, emlékeiket kitörölték. Eközben a Holdnővérek egymás ellen fordultak és mindannyian meghaltak az ezt követő konfliktus során, csak az egyik nővér holtteste világít tovább az égen, míg a Seelie jelenlegi formájába sorvad a gyásztól.

Sal Vindagnyr, egy másik virágzó civilizáció, ami közvetlen kapcsolatban állt Celestiával, találkozott a végzetével, miután Irminsul fáját váratlanul elpusztította a Skyfrost Nail, így az egykor virágzó földet hóvihar fedte el és a lakhatatlanná vált. Ezidő alatt egy kívülálló, Imunlakur, Sal Vindagnyron élt és közeli kapcsolatot ápolt a hercegnővel. Útnak indult, hogy megkeresse a módját, hogy hogyan tudná megmenti a királyságot – csak hogy üres kézzel tér vissza arra, hogy amíg távolt volt, mindenki meghalt. Noha Imunlaukr nem valószínű, hogy világutazó lesz, de ő egy másik példa arra a kívülállóra, aki főszereplőként szolgál az egykor virágzó civilizáció utolsó napjaiban.

Az Utazó testvére is szorosan összefonódott Khaenri’ah történetével és úgy tűnik, hogy bosszút akar állni a pusztításért, amit Celestia okozott. Közel került Dainsleifhez és együtt beutazták Teyvatot, mielőtt feltehetően megismerte a “világ igazságát”. Az Ismeretlen Isten (Unknown God) az ikreket “idegeneknek ” hívja, mikor feltűnik előttük és azt mondja nekik, hogy az “utazásuk itt véget ér”. Venti és Zhongli is tudatában van annak, hogy az Utazó egy másik világból jött – anélkül, hogy ők ezt elmondanák neki – és Zhongli arra törekszik, hogy az Utazó világjáró státuszát kihasználva rögzítse Teyvat történelmét.

 

  • További lehetséges okok

Bár a pontos cselekedetei ismeretlenek, feltételezhetően a kitsune Yuurakusai-nak köze volt az Abyss támadáshoz a kataklizma során. Miután Kitsune Saiguu rájött, hogy mit tett, dühösen száműzte egy ismeretlen vidékre, aztán a Tenshukakuba ment, hogy felkészüljön az Abyss támadására.

 

The Cataclysm in Teyvat – A Kataklizma Teyvatban

  • Mondstadt

Miután a szörnyek elkezdtek előtörni Khaenri’ahból, a Favonoius Lovagok, Arundolyn Nagymester és várható utódja, Rostam vezetésével elmentek egy expedícióra Khaenri’ahba, hogy megküzdjenek a szörnyekkel. Rostam a küldetés alatt meghalt, mély gyászban hagyva Arundolynt és Rosalyne-Kruzchka Lohefaltert, aki kedvese halálakor a Sumeru Akadémián tanult. Arundolyn bánatában feladta a küzdelmet és visszavonult a Favonius Lovagrendből, míg Rosalyne arra használta tudását, hogy a testét élő lánggá változtassa és bosszút álljon a szörnyeken, így válva a “Lángok Karmazsin Boszorkányává” (Crimson Witch of Flames).

Eközben Mondstadtot megtámadja Durin, akit Rhinedottir alkotott meg és küldött Teyvatra. Mivel Arundolyn feladta a harcot Rostam halála után, így nem volt senki, aki magára vegye az Oroszlánfog Lovag (Lionfang Knight) titulust és, aki elég erős lett volna Durin legyőzéséhez és a csata vezetéséhez. Mondstadt emberei segítség után kiáltottak. Az Anemo Archon, Barbatos meghallotta őket és felszólította Dvalint, hogy harcoljon Durinnal.

Dvalin legyőzi a nagyobb sárkányt, de közben lenyeli Durin mérgező vérét. Dvalin a régi Mondstadtba megy gyógyulni, miközben Durin lezuhan Dragonspine-ra, amelynek szélsőséges, természetellenes hidege lehetővé tette, hogy a Durinban rejlő erő beszivárogjon a földbe. Úgy tűnik, hogy Durin szíve még ma is ott ver Wyrmrest Völgyében. Durin halála után valamikor, megszökött Gold Primordial Human Projektjének egyik korábbi, sikertelen alanya, akit Durin korábban felfalt.

 

  • Liyue

Liyueben, a Szakadék (The Chasm) és a Dunyu Romok a két ismert terület, amit a kataklizma nagymértékben érintett. Szörnyek özönlöttek ki a Romokból, amire válaszul Morax a Millelith-et küldte oda, hogy megvédjék és evakuálják a bányászokat. Egy meg nem nevezett yaksha, aki egyszer már feladta azt a kötelességét, hogy megvédje Liyuet, visszatér, hogy a Millelith oldalán harcba szálljon és mind a Millelith, mind a yaksha, aki vezette őket, elpusztult a harcban. Hogy mi történt a Dunyu Romokban nem tudni, de a lakosok úgy döntöttek, hogy elhagyják a várost és Liyue kikötőjébe mennek; sem a menekültek, sem az adeptusok nem beszéltek az ott történtekről.

 

  • Inazuma

Röviddel azelőtt, hogy az Abyss megszállta Teyvatot, a kitsune Urakusai tett valami ehhez kapcsolódót, ami nagyon felingerelte a Kitsune Saiguut és száműzte őt. A Kitsune Saiguu,  tudván a közelgő fenyegetésről – a Nagy Narukami Szentélyből a Teshukakuba ment, hogy közel legyen az Electro Archonhoz, később Makotohoz. Mikor az Abyss támadásba lendült, Makoto és a közeli szövetségesei, Ei, Mikoshi Chiyo, a Kitsune Saiguu, Reizenbou és Takamine, a  Mistsplitter, visszaverte a támadást, de végül sokan elestek vagy eltűntek a harcban. Chiyót felfalta a “bűnök szörnyetege”, és bár legyőzte azt, a szörnyeteg megfertőzte őt – Ei ellen fordult és harcolt vele, ami azzal végződött, hogy Ei levágta a szarvait és menekülésre kényszerítette.

A Kitsune Saiguu eltűnt, “felemésztette” az Abyss, aminek oka ismeretlen, de úgy tűnik a Thunder Sakurákoz volt köze, amik majdnem elpusztultak, mikor a kataklizma során megpróbálták megtisztítani a földet. Reizenbou dühében, mert  nem tudta megvédeni a Kitsune Saiguut, önkéntes száműzetésbe vonult. Takamine eltűnt egy, a sötét erőkkel vívott csata közben, és csak évekkel később került elő, mikor egykori kedvese, Asase Hibiki végzett véle. Makoto feltehetően a khaenri’ahi csatában esett el, és a testvére karjaiban halt meg.

 

  • Sumeru

Sumeru – a jelek szerint – kevésbé volt érintett a kataklizmában, mint más országok, például Mondstadt. Azonban az Erdők Istenét, akiről azt feltételezték akkoriban , hogy a Dendro Archon volt, megölték a Khaenri’ah elleni támadás során. Ez gyengíthette meg a Dendro erejét, mivel Viridescent (Viridescent Venerer, harcos, a Vadászok Királynője) az isten halála eredményeként, már nem volt képes meghallani a füvek és a fák beszédét.

 

The Cataclysm in Khaenri’ah – A Kataklizma Khaenri’ahban

A Celestia és a Hetek vs. Khaenri’ah közti súrlódás az istenek győzelmével ért véget, bár közben A Hetek elvesztették a Fák Istenét (God of Woods) és az Electro Archont, Makotót. A veszteség büntetéseként az Eclipse Dinasztiát kiirtották. Dainsleifet, a királyi család lovagját, örök élettel átkozták meg, míg Khaenri’ah lakóit olyan átkokkal sújtották, ami szörnyekké változtatta őket. Néhány ember el tudta kerülni az átkot, mint például Kaeya vérvonala/felmenői és feltehetően Rhinedottir, de ennek a pontos oka ismeretlen.

A megátkozott emberek sorsa kétértelmű maradt. Paimon az Utazó testvérének beszámolójából arra következtet, hogy az Abyss Rend szörnyei eredetileg Khaenri’ahból származó emberek voltak és a Pyro Abyss Lector, Enjou ugyanúgy keresi a Before Sun and Moon könyvet, mint 2000 évvel ezelőtt. Azonban Dainsleif nézőpontja az Abyss Rendről nem teljesen támasztja alá ezt a következtetést: csak “szörnyekként” hivatkozik rájuk. Miután arról beszélt, hogy milyen kevesen vannak, akik értik Khaenri’aht és megbízhatóak, ezt mondja: “Csak az Abyss Rend kutatta át következetesen Khaenri’ah romjait. Annak ellenére, hogy távol állnak az emberektől, kitartóan keresik ezt az elveszett emberi civilizációt.”

Továbbá, a kataklizma után rejtélyes módon megnőtt a hilichurlok száma és ezért feltételezhető a kapcsolat az Eclipse Tribe és Khaenri’ah Eclipse Dinasztiája között. Lehetséges, hogy egyesek hilichurlökké, mások az Abyss Rend tagjaivá  váltak, de jelenleg nincs döntő bizonyíték az átok természetéről vagy arról, hogy Dainsleif átka miért volt jelentősen eltérő ettől. Miután az Utazó ikrek megérkeztek Teyvatra, az Utazó testvére ébredt fel először, és végül tanúja volt Khaenri’ah pusztulásának. Valamikor Teyvatot is beutazta Dainsleiffel, de hogy ez pontosan mikor következett be a kataklizmához képest, jelenleg tisztázatlan.

 

Aftermath – Utóhatások

A katalizmát követően az egész világon hirtelen megugrott a hilichurl populáció száma.

 

  • Khaenri’ah

Mivel Khaenri’ah romokban volt, az Utazó testvére visszasietett oda, ahol az Utazó még eszméletlenül feküdt és felébresztette, azt remélve, hogy amilyen gyorsan csak lehet elhagyhatják Teyvatot. Mielőtt mindketten betették volna a lábukat Celestiába és megpróbáltak volna távozni, az Utazó egy rövid ideig szemtanúja volt az elpusztult nemzetnek. Ott kerültek szembe az Ismeretlen Istennel, aki könnyen legyőzte és szétválasztotta őket egymástól, az Utazót legyőzte, miután Testvérét elzárta. A mestereik nélkül Khaenri’ah automatái elterjedtek Teyvat egész területén és mivel feltűnően vonzódtak a romokhoz, a Ruin Machines nevet kapták.

Az Abyss Rend azzal a szándékkal alakult meg, hogy megdöntse Celestiát és uralma alá hajtsa a világot. Eközben, a Hetek iránt érzett haragja ellenére, Dainsleif az Abyss Rendet tekintette a legnagyobb fenyegetésnek és hevesen fellépett ellenük. Rhinedottir élve került ki a kataklizmából és elment, hogy létrehozza a második mesterművét, a szintetikus embert, Albedót. Mikor megkérdezték a kapcsolatáról a bukott nemzettel, Albedo megnyugtatja az Utazót, hogy sok idővel a pusztítás után készült és így, mint „tiszta alkimista”, aki a tudományos tudásért él, nem kötődik különösebben hozzá. Hogy ez tükrözi-e Rhinedottir véleményét Khaenri’ahról, még nem derült ki.

 

  • Mondstadt

Rosalyne folytatta a harcot a szörnyek ellen, de válogatás nélküli öldöklése miatt sokan félni kezdtek tőle. Mielőtt a lángok felfalhatták volna a szívét, ezzel megölve őt, felfedezte Pierro, a Fatui Harbingerektől, aki Delusiont adott neki, hogy elnyomja a lángokat és pszichésen is “kiábrándította”, ami arra késztette Rosalyne-t, hogy csatlakozzon a Fatui ügyéhez.

A Fehér Lovag, akit Rostam mentorált, túlélte az expedíciót és folytatta a harcot a szörnyek ellen. Azonban túlságosan belemerült a mészárlás fizikai érzésébe és belőle lett a Bloodstained Knight. Rádöbbenve, hogy többé nincs helye az emberek között, alászállt az Abyssba, hogy csatában haljon meg, csakhogy megismerte az eredetüket: a “végső igazságtalanságot”, ami Khaenri’ah népét szörnyekké változtatta. A Bloodstained Knight ezután hűséget fogadott az Abyssnak, későbbi sorsa pedig ismeretlen.
Mondstadt történelmének egy bizonyos pontján az első Field Tiller – egy prototípusa azoknak az automatonoknak, amiket ma Ruin Guard néven ismerünk – valahogy Mondstadthoz keveredett és betévedt Andrius területére.

Andrius összetévesztette a gépet egy kihívóval, harcolt vele és végzetesen megsebezte. A Field Tiller ezután Decarabian tornyába menekült, ahol rakétákkal lőtt mindenkire, aki megközelítette a területet. Mondstadt népe, amely nem tudott Khaenri’ah fejlett technológiájáról, ezeket a támadásokat tévesen Decarabian haragjának maradványainak vélte, és a jelenséget „A zsarnok végső dühe” címmel illette. Azonban körülbelül egy évvel a kezdetük után a támadások hirtelen abbamaradtak, mivel a Field Tiller elvesztette működőképességét. Az emberek ezután megállapították, hogy valószínűleg nem Decarabian tette, mivel ő a Viharok Istene volt, és nem valószínű, hogy tűz alapú támadásokat használt volna, de nem vizsgálták tovább a kérdést.

 

  • Liyue

Liyueben a szörnyek elleni harc miatt a fegyverkészítés, és a catalystok létrehozása a reneszánszát élte, mivel az emberek rájöttek, hogy a kataklizmáig használt fegyvereik már nem használhatóak az ilyen ellenségekkel szemben. A reneszánsz a szörnyek rohama után is folytatódott és így fejlesztették ki a Prototype és a Blackcliff szériájú fegyvereket.

 

  • Inazuma

A korábbi Electro Archon halálával, Raiden Ei lett az új Electro Archon. Miután sok közeli szövetségesét elvesztette a konfliktusok során, és félt, mivel szemtanúja volt a nővére halálának és “annak a dolognak”, Ei ragaszkodni kezdett az Örökkévalósághoz és remélte, hogy örökké megőrizheti Inazumát olyannak, amilyen. Kiábrándult Celestiából, miután tanúja volt Khaenri’ah sorsának, megszakította vele a kapcsolatot és a Gnózisát (Gnosis) végül Yae Mikónak adta megőrzésre.

Az eróziótól tartva,  Ei kísérleteket folytatott azért, hogy létre tudjon hozni egy hozzá hasonlító automatont, ami majd helyette irányítja Inazumát, míg Ei elszigeteli magát a saját világában, az Euthymia síkságán (Plane of Euthymia), hogy meditálással tartsa távol az eróziót. A Sógun létrehozása során Ei létrehozta a ma Scaramouche néven ismert bábut.

 

  • Snezhnaya

A Tsaritsa, a történtektől elkeseredve, megszakítja a kapcsolatot Ventivel (és feltehetően az összes többi Archonnal) és megalapítja a Fatuit, hogy felvegye a harcot az Abyss Renddel, és egy nap megdöntse Celestia hatalmát Pierróval, aki az első a Tizenegy Fatui Harbinger közül. Pierro kezdeményezte a nagyhatalmú személyek – köztük Signora és Scaramouche – toborzását is, erejük növelésére pedig Delusiont adott nekik. A Tsaritsa a Harbingereknek istenszerű végrehajtói autoritást adott  – bár nem világos, hogy ez a Delusionhöz vagy más, különálló erőhöz köthető.


Recent Past (<100 years ago) – Közelmúlt (< 100 évvel ezelőtt)

Megjegyzés: Az alábbi pontok egy relatív, fordított időrendi sorrendbe vannak rendezve, a szereplők látszólagos életkora alapján becsülve.

  • ? évvel ezelőtt – Megtörténik a  “The Lost Statue of the Seven” néven ismert incidens.
    • Mondstadtban a Hetek egyik szobra eltűnik. Bár a Favonius Templom összes tagja kereste már, sosem találták meg. A Szobrot az Abyss Rend lopta el a “Loom of Fate” (Sors szövevénye) hadművelet során és most ez a Defiled Statue (Beszennyezett Szobor).
  • 50 – 40 évvel ezelőtt – Amber nagyapja, egy híres zsoldos vezér Liyueből, egy katasztrofális szörny támadásának egyetlen túlélője lesz. Miután megmenti egy doktor, aki a Favonius Lovagrend tagja, úgy dönt, hogy elmegy Mondstadtba és ő maga is tagja lesz a szervezetnek. Ott megalapította az Outridert, egy íjász alakulatot, aminek a tagjait személyesen tanította. Itt alapított családot is. 
    • Amber nagyapja feltételezhetően az a kalandor, akibe Ruoxin nagyi beleszeretett és megígérte neki, hogy együtt fognak élni Qingce Village-ben, és aki elindult egy expedícióra, hogy aztán eltűnjön. A Qingce Village Bulletin Boardon megemlítenek egy név nélküli egykori lakost, aki elment Mondstadtba, hogy lovag legyen, aki a közelmúltban (a mai naptól kezdve) csak azért tért vissza, hogy „ólálkodjon”, bár a wind glider használata összetéveszthetetlen máséval.
  • ~ 40 – 20 évvel ezelőtt – Big G meghal egy baleset során. A Wuwang-hegyen lévő falut egy (másik) csapás sújtja és a falu lakossága (beleértve Little Wut, Menget, Mumut és Congzit) elhagyja az otthonát, hogy Liyue Kikötőbe menjen. 
  • 30 évvel ezelőtt – Tejima megérkezik Konda Village-be és letelepszik.  A Vízióját használja, hogy megvédje a falut a külső és belső fenyegetésektől.
  • ? évvel ezelőtt – A híres kalandor, Seamus Pegg, eldönti, hogy Mondstadtban telepszik le, csatlakozik a Favonius Templom tagjaihoz és végül a Cardinal of Daybreak (A Napkelet bíborosa) rangig emelkedik. Beleszeret Frederica Gunnhildrbe, a Gunnhildr Klánból.
    • ~ 25 – 15 évvel ezelőtt – Seamusnek és Fredericának két lánya születik, Jean és Barbara. Néhány évvel később a szerelmesek útjai elválnak egymástól; Jean Fredericával marad, Barbara Seamusszel.
  • 20 évvel ezelőtt – A Lantern Rite Fesztivál Mingxiao Lámpása akkora volt, mint ma.
  • ? évvel ezelőtt – Felépül a Wangshu Inn a Liyue Qixing által, Verr Goldet és Huai’an vezetésével, hogy titkos támogatást biztosítson Xiao számára.
  • ? évvel ezelőtt – Collei betegen születik, és egy Barnabas nevű  látnokhoz kerül gyógykezelésre. Barnabas azonban a Fatui ügynöke (amiről a szülei sem tudnak), és Collei-t kísérleti alannyá változtatja az Archon Residue kísérleteikhez.
  • 12 évvel ezelőtt – Diluc 10 évesen megkapja a Vízióját.
  • >10 év és 6 hónappal ezelőtt, nyár végén – Kaeyát a biológiai apja elhagyja a Dawn Borászat közelében, egy „ősi összeesküvés” részeként, feltehetően Khaenri’ah megmentése érdekében. Crepus megtalálja és magához veszi, Diluc mellett neveli fel.
  • 10 évvel ezelőtt – Frederica szigorú edzésprogramot állít össze Jean számára, ami még jóval azután is befolyásolja szokásait, hogy a Favonius Lovagok tagja lett.
  • 8 évvel ezelőtt – Diluc 14 évesen a Favonius Lovagrend lovassági kapitánya lesz, így ő lesz a legfiatalabb kapitány a Rendben.
  • 8-4 évvel ezelőtt – A következő események feltehetően valamikor 8-4 évvel ezelőtt történtek. Az eseményeket előzetes időrendi sorrendben soroljuk fel, de nincs megerősítés arra vonatkozóan, hogy pontosan mikor történtek a jelenhez képest.
    • Jean 15 évesen kapja meg a Pitypang Lovag címet.
    • Miután unalmában elszökik otthonról, a 14 éves Ajax (későbbi nevén Tartaglia vagy Childe) az Abyssba zuhan, ahol találkozik egy Skirk nevű kardforgatóval, aki megtanítja neki hogyan kell a Abyssban tájékozódni, kiképzi a harcra, és csiszolja a képességeit, hogy káoszt okozzon maga körül. Miután három hónapot töltött ott, visszatér Teyvatra, ahol csak három nap telt el az eltűnése óta.
      • Az újonnan felfedezett pusztítás, amit Ajax hagyott maga után, arra késztette apját, hogy átadja őt a Fatuiknak, ahol Pulcinella, az 5. Harbinger felfigyelt rá. Ajaxot hivatalosan is felvették a Fatuik közé, és egyre feljebb küzdötte magát, mígnem végül ő lett a legfiatalabb Harbinger, aki valaha csatlakozott a soraikhoz.
    • Hu Tao nagyapja a lány 13 éves korában meghal. Hu Tao veszi át a Wangsheng temetkezési vállalatot, mint 77. igazgató. A nagyapja temetése az első temetés, amit felügyel. Vízióját a Wuwang-hegyre tett látogatása után kapja, hogy megnézze, nagyapja békésen lépett-e át a túlvilágra.
    • Dionát hetedik születésnapjának estéjén megáldja a Springvale-i Tavasztündér azzal a képességgel, hogy a hozzávalóktól függetlenül is finom italokat tudjon készíteni.
  • 4 évvel ezelőtt – Ebben az időszakban két jelentős esemény történik Mondstadtban: Crepus Ragnvindr halála és Amber nagyapjának eltűnése.
    • 4 évvel ezelőtt, április 30. – Diluc 18. születésnapján Crepus Ragnvindr meghal, miután egy Delusion segítségével megvédte az ő és Diluc karavánját a Ursa the Drake-től, akit a Fatui a Mist Grass illatát árasztó fémbogarakkal csalogatott hozzájuk. Ezt követően Eroch, a Favonius lovagok egyik felügyelője elrendeli, hogy tusolják el Crepus halálának okát, hogy megőrizzék a Favonius Lovagok méltóságát, és Ursa meghátrálását Dilucnak tulajdonítja, míg Crepust a szörnyek támadásának áldozataként jelöli meg. Diluc dührohamában kilép a Favonius Lovagok közül, és feladja a Vízióját, hogy saját maga kutassa fel a Delusionök mögötti igazságot.
      • Crepus halálának részleteit az univerzumban homályosan hagyják: Diluc karaktertörténetei és Kaeya egyik karaktertörténete azt állítja, hogy a Delusion visszahatása ölte meg Crepust, de Kaeya látomásos története és a mangában szereplő Diluc leírása szerint Diluc személyesen ölte meg Crepust, hogy megkímélje őt a szenvedéstől, amit a Delusion visszahatása okozott. A manga flashbackje kétértelmű, és bármelyik értelmezésnek kedvezhet.
      • Crepus halálának éjszakáján Kaeya felfedi az igazságot származásáról és céljáról Diluc-nak. Az ezt követő harcban Kaeya elnyeri a Vízióját.
    • Röviddel Crepus halála után a Fatui ismét  fémbogarakkal csalogatja elő Ursa the Drake-et, hogy Dottore megölhesse, ezzel Mondstadtot tartozásra kényszeríti a Fatui felé, és így befolyást nyernek a város ügyeiben.
    • 4 évvel ezelőtt, Crepus halála után – Amber nagyapja hirtelen felmond a Favonius Lovagrendnél és eltűnik, ami olyan pletykákhoz vezetett, hogy disszidált. Amber nem sokkal ezelőtt csatlakozott az Outriderekhez, és végignézi, ahogy a hadosztály a vezetője hiányában szétesik. Amber elszánt, hogy méltó legyen nagyapja hírnevéhez, és felderítse az eltűnése mögötti rejtélyt, és nem sokkal azután, hogy hivatalosan is Outrider lett, megkapja a Vízióját. 
      • Egy bizonyos ponton, miután elhagyta Mondstadtot, egy férfi, akire illik a leírása, visszatér Qingce faluba, mintegy 40-50 évvel azután, hogy utoljára ott járt.
  • <4 évvel ezelőtt – A következő események feltehetően valamikor 4 évvel ezelőtt és napjaink között történtek. Az eseményeket előzetes időrendi sorrendben soroljuk fel, de nincs megerősítés arra vonatkozóan, hogy pontosan mikor történtek a jelenhez képest.
    • Erochról kiderül, hogy áruló, és társaival együtt eltávolítják a Favonius Lovagok közül, míg Jean kapitányból, A Lovagok Mesterévé lép elő. Eroch szövetségeseinek kiirtása, miközben meghiúsítja a Abyss Order összeesküvéseit biztosítja Jean számára a Víziót.
    • Lisa, 2 évnyi tanulás után lediplomázik a Sumeru Akadémián. Kiábrándulva az ottani légkörből, visszatér Mondstadtba és csatlakozik a Favonius Lovagokhoz. Varka Nagymester azonnal a 8. század kapitányává akarta előléptetni, de ezt az elképzelést a tábori tisztje, Nymph ellenezte. Egy terepszemle után Lisa úgy dönt, hogy inkább a könyvtárosi pozíciót vállalja el, hogy ne kelljen a kapitánysággal járó felelősséget viselnie.
    • ? év május 28. – Fischl abban a pillanatban kapja meg a Vízióját, mikor a 14. születésnapja véget ér. Röviddel ezután fiatal kora ellenére a Víziójának és szülei befolyásának köszönhetően a Kalandorok Céhének egyik nyomozója lesz.
    • Razor találkozik Varkával, a jelenlegi Boreas Lovaggal, amikor a férfi egy nap ellátogat Wolvendomba. Varka elárulja neki a nevét és megtanítja, hogyan kell használni a claymore-okat, de még azelőtt indul expedícióra, hogy saját nevet adna Razornak. Miközben megpróbálja megmenteni a lupicalját egy Abyss Mage-től, egy bizonyos ponton elnyeri az electro Víziót is. Néhány hónappal vagy évvel később találkozik Lisával, aki úgy dönt, hogy a tanára lesz.
    • A több száz év után is a borostyánba zárt Qiqit felfedezik, és a Wangsheng Temetkezési Vállalathoz viszik temetésre. A lány azonban a neki adományozott adeptális energiának köszönhetően még mindig életben van, és mivel a pecsét az évszázadok során megkopott, így az éjszaka közepén sikerül megszöknie. Belebotlik Baizhuba, aki úgy dönt, hogy különleges természete miatt alkalmazza őt a Bubu Gyógyszertárban.
    • Az Utazó felébred, miután az Ismeretlen Isten megtámadta, és nem találja ismerősnek Teyvat jelenlegi állapotát. Egy ideig egyedül vándorol, amíg nem találkozik Paimonnal.
  • Néhány évvel ezelőtt – Fontaine szakértőit hívták Tatarasunába, hogy megépítsék a Mikage Furnac-et, hogy kihasználják a Tatarigami energiáját.
  • 3 évvel ezelőtt – Klee-t a szülei Albedóra és a Favonius Lovagokra bízzák.
    • ~3 évvel ezelőtt – Rhinedottir és Albedo felfedezik a Naberius Szíve nevű ereklyét egy ismeretlen régióban, egy börtön szívében. Röviddel ezután Rhinedottir eltűnik, és Albedónak csak egy üzenetet, egy ajánlólevelet és az Opus Magnum című klasszikus szöveg egy részét hagyja. Az üzenetben arra utasítja Albedót, hogy fedezze fel “e világ igazságát és értelmét” és adja át az ajánlólevelet barátnőjének, Alice-nek. Miután megtalálja Alice-t, Albedót elküldik a Favonius Lovagjaihoz, akik egy laboratóriumot biztosítanak a számára, amelyben a kutatásait végezheti. Ott, a Mondstadtban még nem ismert Kémia művészetében való jártassága miatt elnyeri a főalkimista pozícióját.
    • Diluc keresztül utazik Teyvaton, hogy megkeresse az igazságot a Delusionök  mögött. Rájön, hogy a Fatui áll mögöttük, és miközben egyre többet tud meg, számtalan Fatui erődítményt pusztít el. Mivel képtelenek figyelmen kívül hagyni ezt a fenyegetést, a Tizenegy Fatui Harbinger csapdát állít neki, és majdnem megölik, de egy „északról érkező harmadik félnek” köszönhetően hajszál híján megmenekül. Ez a megfigyelő egy földalatti hálózat tagja, amelyhez Diluc is csatlakozik.
  • 1 évvel ezelőtt – A Fatui parancsára az Electro Archon, Ei, hirtelen életbe lépteti a Sakoku Rendeletet, hogy lezárja Inazuma határait, és a Vízió Vadász Rendeletet – egy parancsot, hogy Inazuma határain belül minden Víziót lefoglaljanak. Továbbá, azóta nem jelentek meg új Electro Víziók, bár a már létező Víziók továbbra is használhatóak.
    • Megalakul a Sangonomiya Ellenállás, hogy ellenálljon a Vízió Vadász Rendeletnek. Azóta a Sógunátus hadserege és a Sangonomiya Ellenállás háborúban áll, amely patthelyzetbe torkollott.
    • Dongsheng adócsalást követ el azzal, hogy szándékosan nem jelent be néhány bútort, amelyet a Fanmu asztalosműhelyben készített.
  • 6 hónappal ezelőtt – Varka Nagymester magával viszi a Favonius Lovagok elitjét, valamint a lovasságot egy Mondstadtból induló expedícióra, és Jeant nevezi ki távollétében Helyettes Nagymesternek. Seamus Pegg és Godwin is azok között van, akik Varkával tartanak, bár Godwin lemarad, amikor időt szakít arra, hogy megkeresse Glory szerencsehozó amulettjét, amit elvesztett.
    • Varka távozása után Diluc visszatér Mondstadtba, átveszi a Dawn Pincészet vezetését, amelyet Adelinde és Elzer gondjaira bízott, és újra felveszi a Vízióját. Ugyanebben az időben megjelenik egy titokzatos személy, aki „Sötét Hős” néven válik ismertté, éjjelente Mondstadtban járkál, és elhárítja a várost fenyegető veszélyeket. A legtöbb ember számára ismeretlenül, ez a hős maga Diluc.
    • Egy tolvaj ellop egy ereklyét, egy fiolát, amely állítólag Barbatos leheletét tartalmazza, egy bizonyos keleti templomból, Mondstadtban,. Miután a hír kitudódott, hamisítványok árasztották el a feketepiacot, és azóta Diluc és a Fatui felvásárlási háborút vívnak, hogy mindketten megszerezzék az eredeti ereklyét.
  • Utolsó Ludi Harpastum (~1 év 6 hónappal ezelőtt) – A manga fő történetének eseményei következnek.
    • A Fatui, Dottore vezetésével megpróbálja megszállni a Ludi Harpastumot, hogy újabb kísérleti alanyokat toborozzon, de Diluc és Kaeya terve meghiúsítja kezdeti próbálkozásukat és Dottore elveszti  érdeklődését a város iránt. Amikor néhány fatui diplomata Dottore parancsára indulni készül, összeütközésbe kerülnek Collei-jl, akinek figyelemelterelésre volt szüksége ahhoz, hogy be tudjon surranni a városba. Az Archon Maradvány erejét felhasználva fekete tűzkígyót hoz létre, amely megöli a diplomatákat, ám így a Favonius Lovagok kötelesek kivizsgálni a helyzetet, hogy továbbra is fenntartsák a kapcsolatokat a Fatuival.
    • Collei, aki információkat keres Barnabasról, hogy bosszút állhasson, összefut Amberrel, majd Jeannel és Lisával. Engedélyt adnak neki, hogy beléphessen a könyvtárba, miközben folytatják a Fekete Tűz incidens kivizsgálását, és felfedezik, hogy a diplomatákat megölő erő hasonló természetű, mint a Krepus által néhány évvel korábban használt Delusion (Gonosz Szem). Amber, aki találkozott Dottoréval, amikor az elindult Mondstadtból, gyanakodni kezd, miután észreveszi, hogy mind neki, mind a Delusionnek Mist Pollen illata van. Elhatározza, hogy megpróbál a nyomára bukkanni, és sikerül is találnia egy Fatui eszközt egy hilichurl táborban. Ekkor azonban megtámadja őt Krupp, egy korábbi Fatui kutató, akit Dottore Ruin Hunterré alakított át. Az erősítésként ment Jeannel együtt, végleg leszámolnak Kruppal, és a Fatui elleni bizonyítékokkal térnek vissza Mondstadtba.
    • Rájönnek, hogy a Fatui azt reméli, hogy a fesztivál alatt szörnyek támadását idézik elő, hogy magukénak tudhassák a dicsőséget a legyőzésükért és Mondstadt megmentéséért, ezért a Favonius Lovagok úgy döntenek, hogy felkutatják és megsemmisítik a Fatui szerkezeteket. Közben Lisa felveszi a kapcsolatot a tanárával a Sumeru Akadémián, hogy megtudja, vajon képes lenne-e valaki lepecsételni Collei Archon Maradványát. Amber kihasználja a helyzetet, így Collei megtapasztalhatja a Ludi Harpastum ünnepségeit, de szórakozásukat Kaeya zavarja meg, aki elcsalja Colleit, és megtámadja, hogy előcsalogassa az erejét, megerősítve, hogy ő állt a Fekete Tűz incidens mögött. Miután rájön, hogy Collei maga is ártatlan, és Amber megzavarása lehetővé tette számára, hogy elmeneküljön, Kaeya úgy dönt, hogy Diluc segítségét kéri, hogy alibit teremtsen a lánynak.
    • Barnabas, aki Dottore helyett jött el a Fekete Tűz incidenssel foglalkozni, szembesíti Kaeyát Collei ügyével, mivel szemtanúja volt, hogy Amber segített neki megszökni. Kaeya úgy tesz, mintha segítene, Diluc pedig Barnabas őrségének az incidens mögött álló elkövetőnek adja ki magát. Barnabas azonban maga is észreveszi a kisugárzott archon erőt, amikor Cyno – akit Lisa üzenetére válaszul küldtek a Sumeru Akadémiáról – elzárja Collei Archon Maradványát. Szembeszáll Collei-jel és Amberrel, és megtámadja őket, miután Cyno távozik, hogy jelentést tegyen Lisának, de végül ezt Amber és Diluc erőfeszítései meghiúsítják.
    • Kaeya „csapdába ejti” Dilucot Barnabas veresége után, lehetővé téve a Fatui őrök számára, hogy letartóztassák és elvigyék, ezzel felmentve a Favonius Lovagokat minden felelősség alól. Röviddel ezután Diluc kitör, hátrahagyva maszkját és Delusionjét az érdektelen Dottorénak. A Harbinger is bosszankodik Barnabas kudarca miatt, és az őrségével megszabadul tőle.
      • A mangában Kaeya visszaadja Diluc Vízióját, miután megszökik a börtönből, és elrejti azt a Furcsa Vázában, amely a játékban Dawn Winery-ben látható.
  • 2 hónappal ezelőtt – Az Utazó találkozik Paimonnal, miután kihalászva őt megmentette a fulladástól. Miután megtanította az Utazót a közös teyvati nyelvre, azt javasolja, hogy keressék meg a Hét Archont, hátha van nyomuk a testvére hollétéről.