Név: Kiss Gábor

The Old World – A Régi Világ

Minden esemény ismeretlen időpontban játszódik a múltban, de feltehetően 6000 évvel Morax születése előtt.

A Hét Fejedelem

  • Egy ismeretlen, “régi világnak” nevezett korszakban, sárkányok és vishapok uralták a világot. A Hét Fejedelem olyan sárkányurak voltak, akik a hierarchia csúcsán álltak és az óceánok és szárazföldek felett rendelkeztek. Uralták a hét nemzetet és minden általuk lakott földet összhangba hoztak a megjelenésükkel.
  • A vishapok, a Hét Fejedelem és más sárkányok a Vishap Birodalomból (Vishap Realm) vagy a Light Birodalomból (Light Realm) érkeztek, és így ősi, tiszta elemi lényeknek számítanak.

A Mennyek Időtlen Trónusa

  • ? évvel ezelőtt – Az Első (Primordial One), “a mennyek időtlen trónusa” megjelenik a világban.
   • Phanes, az Első (Primordial One) identitásra jelölt egyén, androgün személyként megszületik egy “tojásból”. Hogy létrejöjjön a világ, a tojáshéjnak szét kellett törnie; a héjat azonban arra használta, hogy az “univerzumot” elválassza a “világ mikrokozmoszától”. Avilág uraként jött a világra és megszerezte magának a mennyeket időtlen trónusként.
   • Az Első (Primordial One) kihívta a Hét Fejedelmet és négy ragyogó árnyat hozott létre magából a sárkányok elleni küzdelemhez. Végül ő diadalmaskodik és megalapítja az új világot.
   • Istaroth, a szél és idő istene, valószínűleg a négy árny egyike.
  • 40 évvel az Első (Primordial One) megjelenése után – Az Első és az árnyai legyőzik a Hét Fejedelmet és a világ a mennyek uralma alá kerül, miközben a Fejedelmek alattvalói az óceánba menekülnek. Az emberiség és annak teremtményei érdekében az Első (Primordial One) elkezdi megalkotni az eget és a földet.
   • Ez vezet a három birodalom (realm) létrejöttéhez: az elementális Vishap Birodalomhoz (amit úgy is ismerünk, hogy Light Realm és innen származnak az “elementális lények”), a mélységbeli Void Birodalom és az Első által létrehozott Human (Emberi) Birodalom. 

The New World- Az Új Világ

Megnyílik a Bárka

  • 400 évvel az Első (Primordial One) felbukkanása után – Az Első (Primordial One) befejezi a világ előkészítését az emberiség számára. Ő és az egyik árnya létrehozza az összes állatot és az emberiség szövetségre lép az Elsővel (Primordial One). Az Első (Primordial One) megalkotja az emberiség számára a “szent tervet” (sacred plan), a “Bárka korszak” néven emlegetett időszakot. Az emberiség megérkezik a földre és felvirágoztatja azt, ami a “Jubileum Éve” időszakhoz vezet.
   • Egyetlen, egységes emberi civilizáció fogja át a világot, amelynek Enkanomiya is a része volt. 
    • A Seeliek egykor gyönyörű humanoid formákkal és hatalmas bölcsességgel rendelkező faj voltak. Mindenfelé fellelhetőek voltak és az emberiség irányítása volt a feladatuk. Nagy és virágzó civilizációt építettek fel, valamint hatalmas palotákat emeltek.
   • Három hold létezett, akik testvérek voltak, név szerint Aria, Sonnet és Canon. Ez a három nővér a Holdpalotában lakott, havonta háromszor változtattak helyet, ezüst hintóval járva körül az eget. A helyváltoztatás elmulasztása katasztrófához vezetne.

A Mennyek Második Trónusa

  • ? évvel ezelőtt  – Megjelenik valaki, akit A Második, Aki Eljött (Second Who Came), vagy a mennyek második trónjaként ismernek. Háború tört ki az Első (Primordial One) és a Második között, ami az ég és a föld pusztulásához vezetett.
   • A seelie civilizáció hirtelen véget ér, miután egy ősi Seelie beleszeret egy bizonyos távoli utazóba. 30 nappal azután, hogy a Holdpalotában elkötelezték magukat egymás iránt, katasztrófa sújtja a világot (feltehetően ezt a holdváltás sikertelensége okozza) és megpróbálnak elmenekülni a katasztrófa elől. A szerencsétlenség azonban utolérte a párt és olyan átokkal bünteti, amely örökre elszakítja őket egymástól és megfosztja őket az emlékeiktől.
   • A katasztrófa során Enkanomiya beleesik az óceánba, elszakadva a felszíni világtól.
  • Aria, Sonnet és Canon tanúi a katasztrófának, ami az ősi Seeliet és a távoli utazót sújtja, és siratják sorsukat. Ismeretlen okból az ezüst hintójuk “felborul”, a “csillagok csarnoka” pedig megsemmisül. A három nővér végül megöli egymást. A holttesteik közül kettő elporlad, egy megmarad, ami ma a magányos hold. 
   • Teyvat farkasai kapcsolatban állnak a hold nővérekkel és gyászolják sorsukat.
   • Az elveszett civilizáció, ami létrehozta a Spiral Abysst, erősen kötődik a holdhoz és a Holdnővérekhez.
  • A szerencsétlenséget követően, a megtört szívű Seeliek elsorvadtak bánatukban és a ma is látható, szellemszerű alakjukat vették fel. Átkozottak, nem tudják elfelejteni a múltjukat és az utazókat régi lakóhelyeikre, a Seelie udvarokba vezetve kergetik az emlékeiket.
  • Az Enkanomiyában található Seelie udvarok lényegesen jobb állapotban vannak, mint a Teyvatiak, ami azt sugallja, hogy a Seelie civilizáció mindenhol körülbelül ugyanabban az időben ért véget, mikor Enkanomiya az óceánba zuhant, így azok az udvarok kevésbé voltak kitéve az időjárás viszontagságainak, mint a Teyvatiak.
  • Nem minden Seelie fonnyadt el apró, szellemszerű formába; néhányuknak sikerült megőrizni humanoid formájukat. A Seelie bukása után egy bizonyos farkaskirály (feltehetően Andrius) találkozott egy, még el nem hervadt maradvánnyal és összebarátkozott vele. Lehetséges, hogy ő az az “ősi isten”, akitől Andrius isnten-szerű hatalmát szerezte. 
  • A háború után – Akárki került ki győztesen és vette át az egek irányítását, megtiltja a háború előtti történelem ismeretét. 
   • Mikor Enkanomiya lakói egy évvel Dainichi Mikoshi építése után megpróbálnak visszatérni a felszínre, nem találják meg a kiutat. Úgy hiszik, hogy ez a “tiltó erő”, az Első (Primordial One) műve és arra a következtetésre jutnak, hogy az Első győzött a Második felett.

Divine Envoy Era – Az Isteni Követ Kora

Megjegyzés: Bár tisztázatlan, hogy Celestia és az isteni követek melyik korban léteztek, feltételezhető, hogy az isteni követek a Mennyek Második Trónjának incidense és a Seelie bukása után bukkantak fel, mivel a Prayer artifactok kifejezetten az emberiségre utalnak, akik “vadak” voltak a Seelie korában. Az enkanomiyai civilizáció, ami elesett a Mennyek Második Trónusának incidense alatt, állítólag minimális befolyást gyakorolt az isteni követekre és ennek is egy nagy része Orobashitól származott.

   • ? évvel ezelőtt – A földet nyers elemek borítják – végtelen jég, lángok és hasonlók. Az isteni követek az emberiség számára élhetővé teremtették a földet és letelepedtek közéjük, miközben az emberek közvetlenül tudtak kommunikálni Celestiával. A fehér Irminsul fák, amelyek a Ley Line-okhoz kapcsolódnak a földben, nagy jelentőséggel bírtak ezen ősi civilizáció vallási rítusaiban. 
   • Egyszer régen az emberek közvetlenül Celestiától hallották a kinyilatkoztatásokat/látomásokat. Az isteni követek a tudatlanságban élő emberiség között jártak. Azokban a napokban az élet gyenge volt és a földet véget nem érő jég borította. Az örök jég éppen olvadni kezdett és az első tüzek még újak voltak. […] az ősi lángok az első lehulló esőktől kialudtak. […] a vizek kiapadtak, mikor először vágott át villám az égen.
  • A Celestia által létrehozott természet ciklusosan/ciklusokban működött: az emberiség virágozhat és növekedhet Celestia áldásai alatt, mielőtt elérné a vég. Amikor ez megtörténik,akkor a föld megújul és a ciklus újrakezdődik. Azonban az emberiség nem tudott erről, mikor az emberek megkérdezték, hogy meddig fog tartani a jómód, az isteni követek csak hallgattak.
   • Hogy fogadni tudják Celestia válaszait, az emberek megválasztottak egy főpapot, aki Irminsul ágakból készült koronát viselve a világ mélyére indult, hogy elérje a megvilágosodást.
   • Minden visszavonult főpap felajánlja Irminsul koronáját a földnek egy földalatti kamrában. Idővel a fehér gallyakból készült koronák egy kiszáradt fa alatt heggyé magasodtak.
  • ? évvel ezelőtt – Egy bölcsességgel megáldott civilizáció büszkévé és ambíciózussá vált. Kihívták az isteni hatalmakat és megpróbáltak bejutni a mennyek kertjeibe. Ez feldühítette az égi követeket, így a főpap feltette a fejére az Irminsul ágakból készült koronát, lement a világ mélyére, hogy megpróbálja lecsillapítani őket.
  • ? évvel ezelőtt – Valamikor létrejött egy királyság a mennyben egy királlyal és két örökössel. Az első örökös feladata az volt, hogy megtalálja a Genesis Pearlt a Sötétség Királyságában, de megtévesztik, az emlékeit meghamisítják, hogy azt higgye, ő a Sötétség Királynője. A második örököst ugyanazzal a feladattal bízzák meg, mint testvérét, de nem tudni, hogy a küldetés sikeres volt vagy sem. 

Sal Vindagnyr (Dragonspine)

  • ? évvel ezelőtt – Egy csoport ember, akik a hó és a harc országából (régi Mondstadt) keresnek menedéket, találnak egy bőséges és zöldellő hegyet. Emlékművet emelnek a csúcsán és civilizációt alapítanak ott, amit Sal Vindagnyrnak, a hegyet pedig Vindagnyrnak nevezik el. Idővel nagy és pazar kastélyt építenek rajta.
   • A Star silver (Csillagezüst) egy olyan érc, ami Vindagnyrban őshonos, mivel a Snow-Tombed Starsilver (fegyver) még azelőtt készült, hogy Durin a hegyre zuhant.
  • ? évvel ezelőtt – A civilizációnak van egy nagy fehér fája, ami nagy jelentőséggel bír, és a hercegnő ez alatt a fa alatt születik meg. Anyja, a papnő, áldását adja a hercegnőnek, ami magába foglalja a jövőbelátás képességét.
  • ? évvel ezelőtt– Valamivel később a hercegnő arról álmodik, hogy Durin  megmérgezi a földet. Az emberek attól tartanak, hogy ez a jóslat átkot jelent.
  • ? évvel ezelőtt– Celestia ismeretlen ideig Vindagnyr hegye felett horgonyoz le.
  • ? évvel ezelőtt –  A Skyfrost Nail, Celestia egy darabja, alászáll az égből, felhőkkel és hóviharokkal borítva be a várost. Egy nap három darabra törik, melyek közül az egyik az Irminsul fát a Frostbearing fává változtatja. A más világból származó Imunlaukr ekkor a királyságban él, és mikor elindul válaszokat keresni, a hercegnő egy csillagezüstből készült kétkezes kardot ad neki. Megígéri, hogy készít neki egy freskót, remélve, hogy újra találkoznak.
  • ? évvel ezelőtt – A hercegnő a freskón dolgozik, míg apja, a pap felmegy a hegyre, hogy útmutatást kérjen, mivel a fák kezdenek elszáradni. Reméli, hogy a hercegnő harmadik festménye az olvadó hóról fog szólni, de a hercegnő sajnos nem tudja befejezni a képet. A Skyfrost Nail három darabra hasad, majd tovább töredezik, és három gömböt szabadít fel, hogy bizonyos helyeket megfagyasszanak, a fehér fát is összetörve ezzel. A hercegnő a legépebb ágat megpróbálja egy másik fára oltani, de az elszárad és ő meghal mellette. Valaki más megpróbálja meggyógyítani a ley line-okat, de nem sikerül neki és eltemeti a hercegnőt.
  • ? évvel ezelőtt – Imunlaukr visszatér és mindenkit holtan talál. A csillagezüstből készült kétkezes kardot a freskók között hagyja és elindul, hogy harcoljon a háborúban, mivel úgy véli, Celestiát csak a vérontás érdekli.

Khaenri’ah

  • ? évvel ezelőtt – Sal Vindagnyr bukása után Khaenri’ah királysága isten nélküli nemzetté alakul.
   • Valamikor elkezdődik a Field Tillers (Ruin Guardok) és más, ma Ruin Machines néven ismert gépek fejlesztése, feltehetően a Celestia elleni küzdelem céljából.

Before the Archon War – Az Archon Háború Előtt

Régi Mondstadt

Megjegyzés: Nagyon keveset tudunk Mondstadt történelméről, mielőtt Decarabian elbukott volna az Archon Háború alatt. Emiatt a felsorolt információk és események sorrendje nagyon pontatlan lehet.

  • ? évvel ezelőtt – Egy ősi civilizáció a Windwail Highland területén létrehozta a Cecilia Gardent, ahol üvegházakban nevelték a Cecilia virágokat.
   • A Cecilia Garden romjainak építészeti és díszítési stílusa alapján feltételezhető, hogy a kertet Decarabian, vagy az ő civilizációjából származó emberek építették. Azonban jelenleg nincs szöveges bizonyíték a Cecilia Garden és a Decarabian-féle Mondstadt közötti kapcsolatra.
  • ? évvel ezelőtt – Egy ősi civilizáció a Starnatch Cliffnél megalapítja a Sommernachtgartent (Nyár éj kertje). Mikor a civilizáció elbukott, a Sommernachtgarten-t eltemette a föld és így jött létre a Midsummer Courtyard. 
  • ? évvel ezelőtt – Egy bizonyos időpontban Andrius, az Északi Szél Királya (vagy annak valamilyen variációja) megszerzi egy ősi isten erejét, és maga is istenné válik.
  • ? évvel ezelőtt – Decarabian megalapítja fővárosát, Mondstadtot a ma Stormterror’s Lair néven ismert területen. Birodalma a Brightcrown-hegyek és a Windwail Highland területét is magába foglalja, délen Dawn Winery és a Stone Gate közti Teleportálási Pontig tart.
   • A Brightcrown Kanyon egykor tele volt Decarabian katonáival, akik a város bejáratát őrizték. Akkoriban a város kör alakzatban helyezkedett el Decarabian tornya körül. A lakosok saját lakhelyet kaptak a városon belül.
   • Decarabian tornya – ami a modern Mondstadt és Liyue fekvéséhez képest egy nagyon mély völgyben fekszik – még ennél is mélyebbre nyúlik le a földbe. Azonban, ha megpróbálod elérni a torony föld felett lévő, legalsó szintjét, hirtelen fekete képernyő jelenik meg a játékban, ami után a játékos a földszint feletti párkányon találja magát és láthatja Paimon egyedi, dialógusát, amelyet akkor hallani még tőle, ha a térkép széléhez érünk: “Vigyázz! Ne menj közel hozzá
  • ? évvel ezelőtt – Mondstadt vidékét hóviharok pusztítják, így barátságtalan pusztasággá változik. A viharokat Boreas okozza, de kétséges, hogy szándékos volt vagy sem. Hogy megvédje a városát a hóviharoktól, Decarbian egy viharfalat hoz létre körülötte.
  • Megjegyzés: Jelenleg nem ismert, mikor és miért kezdődtek Andrius hóviharai.
   Feltételezhető, hogy a “hó és viszály országa” Mondstadt, ahonnan Vindagnyr telepesei származtak, de jelenleg túl kevés információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy következtetéseket vonjunk le. Például a hó és a viszály összefüggésbe hozható azzal az istennel is, akitől Andrius kapta az erejét.

Guili Gyülekezet (Liyue)

Megjegyzés: A két fő forrás a Guili Gyülekezetről, a Stone Tablet Compilationsről: Vol. I és a World Quest: Treasure Lost, Treasure Found jelenleg ellentmondanak egymásnak abban, hogy Guizhong és Morax közül melyikük szállt le először a vidékre és ki érkezett később. Mivel a Stone Tablet Compilations több információval rendelkezik erről, mit más játékbeli, a wiki (GenshinWiki) ezt fogadja el a helyes verziónak.

  • ~6000 évvel ezelőtt – megszületik Morax, a Geo felett uralkodó isten.
  • ? évvel ezelőtt – Morax leereszkedik Liyue területére, ahol felemeli a Tianheng-hegyet, lecsendesíti a tengereket és csökkenti az árapályokat. Számtalan tengeri szörnyet pusztít el, többek között egy Baqiu nevű szörnyet is. Ekkor jött létre – egy ismeretlen időpontban – Jueyun Karst, mikor a víz egy földalatti víztárolóba húzódott.
  • ? évvel ezelőtt – Guizhong, a Por Ura összebarátkozik Moraxszal. Ugyanekkor ő és a népe ismeretlen okból a Tianheng-hegy keleti részére költöznek. Morax és Guizhong megalapítják a Guili Gyülekezetet, ami Guizhong nevének első karaktereiből és Morax nevének második feléből származik (azt a nevét használja, ami ekkor még ismeretlen). A civilizáció a Tianheng-hegy és a Stone Gate közti területet öleli fel és hihetetlenül jómódú volt, a virágzó  mezőgazdaság és bányászat miatt, később kereskedelmi központ lett.
   • Guizhong négy parancsot fogalmaz meg, hogy vezesse a népét:
    “Az ambícióban egyesülni annyi, mint rendíthetelennek és mozdíthatalannak lenni mindörökké.”
    “A bölcsesség olyan, mint a víz: táplálja azokat, akik befogadják és visszatükrözi az igazságot.”
    “Amikor eljön az idő erősítsétek meg csonjaitokat, hogy mozgásotok rugalmas maradjon.”
    “Az erény olyan magasra nő, mint a fa, ha árnyékban van, akkor is örökké virágozni fog.”
   • Guizhong és Cloud Retainer, többi adeptivel együtt, elkészítik a Guizhong Ballistákat, hogy megvédjék a Guili Gyülekezetet a külső fenyegetésektől.

Lisha Civilizációi (Liyue)

Megjegyzés: Nem tudni, hogy a Tenger Istene valóban létezett-e, vagy volt-e bármilyen kapcsolata Lisha régióval, de úgy tűnik, hogy a története és a Lishára vonatkozó legendák között van némi kapcsolat.

  • ~ 6000 évvel ezelőtt – A Dunyu Romoktól nyugatra lehullott egy csillag, létrehozva a Szakadékot (The Chasm). Ez a virágzó bányászterület évezredeken át, egészen az 500 évvel ezelőtt bekövetkezett kataklizmáig tartotta fenn Dunyu területét.
   • “A régmúltban, amikor még Rex Lapis is fiatal volt, egy csillag hullott le az égből a Liyuetől nyugatra fekvő kopár síkságra. Ezek a síkságok hatalmas és mély szakadékká alakultak át a csillag leereszkedése nyomán, és jáde bukkan ki közüle gyönyörűen és korlátlanul, így ezután ez lett az alapja a Liyueben ezer éven át tartó ipari bányászatnak.”
    […] “A következő néhány ezer év zűrzavarai és viharai alatt a Dunyu-völgyi erődök magasan álltak, és egészen 500 évvel ezelőttig, virágzó kapcsolatokat ápoltak Liyue kikötőjével.
    De a fekete csapás eljövetelével és az Abyss felemelkedésével Dunyu lakói lepecsételték az ősi várost, és más földekre költöztek.”
  • ? évvel ezelőtt –  A korai civilizációk a Liyue Lisha nevű régiójában a Dunyu Romoknál, a Lingju-hágónál és a Qingxu-medencénél jöttek létre. Valamikor az Archon háború előtt vagy alatt a civilizációk elpusztultak és víz alá kerültek, majd csak az Archon háború vége után bukkantak fel újra.
   • A legendák szerint ezek a romok még a Geo Archon Liyue feletti uralmának idejéből származnak. Az Archonok háborújának idején egész Lishát víz borította és akkoriban ez a sziklaperem nem volt más, mint egy kis szigetecske, mely a vízfelszín fölé emelkedett. Miután helyreállt a béke, Lisha vidéke újra kibontakozott, ahogy az áradások visszahúzódtak, és felfedték a korai népek által emelt ősi épületeket.
   • “Azt mondta nekem [Soraya], hogy ezeket a romokat egy gonosz isten hagyta hátra, akinek a saját és a népe nevét kitörölték a feljegyzésekből. De végül a tenger átadta helyét az erdőknek és mezőknek, az önző istent legyőzték, az ősi város erődítményei és templomai, amelyeket az isten népe egykor épített, összeomlottak. Így jött létre Qingxu Pool. A romok elmerültek, míg a hosszú Archon Háború végre véget nem ért, és az ár levonulásával újra felbukkantak a tájban.”
  • ? évvel ezelőtt – A Tenger Isten egy évet adott a népének viharok és cunamik nélkül, egy emberi menyasszonyért cserébe. Sok generáció után, egy ilyen menyasszony – akinek megengedte, hogy visszatérjen a felszíni világba – okozta falujának pusztulását, miután a Tenger Isten segítségét kérte, mikor a lányát elvették tőle, hogy felajánlják neki menyasszonyként.
   • “A Tenger Isten valóban fenségesnek tűnt, ahogy óriási kagylójának közepén ült, kezében két tengeri kígyó gyeplőjét tartva. Olyan impozánsan álltak a királyi hintó előtt, mint a Tianheng-hegy, miközben gazdájuk elfogadta a falu vénjeinek gyöngy ajándékait és üdvözölte új menyasszonyát a hintó fedélzetén. Cserébe a falu megkapta a Tenger Isten áldását: egy viharoktól és cunamiktól mentes évet.”
    […] A Tenger Isten válaszolt a hívásra és felemelkedett a hullámokból, hogy üdvözölje a falut. Ám ölelése szökőár volt, amely elnyelte a falut, és álmukban ragadta el a falubelieket és a véneket.”

Inazuma

  • ? évvel ezelőtt – A Tanuki fejlődik és érző lény lesz. Otthonuk a kényelmes Inazuma, ahol minden nap örömteli fesztiválokat tartanak.

Tanuki-Kitsune Háború

  • ? évvel ezelőtt – A Tanuki őshonos Inazumai szigetein. A Kitsune megérkezik Teyvat földjeiről és megkísérli kolonizálni a szigeteket. A Tanuki és a Kitsune háborúba száll Inazumáért.
  • ? évvel ezelőtt – A Tanuki-Kitsune háború rövid szünetet tart, mielőtt folytatódna.
   • 1600 évvel később – A Tanuki-Kitsune Háború végre véget ér 1600 év küzdelem után. Békét kötnek, mivel mindkét fél patthelyzetben volt. A Tanuki nem hajlandó elismerni a háborúban elszenvedett vereségét, de átengedi a Sacred Sakurát a Kitsunének. A háború során a Tanuki és Kitsune állandó változásai és trükkjei ahhoz vezettek, hogy mindkét csoport tagjai megkérdőjelezték eredeti hovatartozásukat és hűségüket, ez eredményezte az emberek megjelenését.

Tsurumi-sziget

  • Tsurumi-szigeten élt egy új törzs. A sziget a vihar isten otthona volt, egy Kanna Kapatcir nevű sasé. Ismeretlen okokból Celestia köddel borította be a szigetet. A helyiek megtanulták használni a Maushirót, hogy megtalálják egymást a ködben. Félték és imádták a sas istent, azonban a Thunderbird nem tulajdonított nekik jelentőséget, ahogy más állatokra sem szentelt figyelmet.
  • Egy nap a Thunderbirdöt hatalmába kerítette egy dal, amit egy fiatal fiú, Ruu énekelt. Ruu megkísérelt összebarátkozni az istennel és a Kanna Kapatcir nevet adta neki, mivel a Thunderbird már elfelejtette a sajátját. Megígérik egymásnak, hogy a jövőben még találkoznak. 
  • Azonban ahogy egyre romlott a helyzet a szigeten és Ruu sok barátja kimerészkedett a külvilágba, Ruu önként jelentkezett, hogy feláldozza magát, hogy visszahozza őket. Mikor a Thunderbird meglátta Ruu halálát, feldühítette ártatlanságának elpusztítása és az ígéret megszegése, ezért mindenkit megölt a törzsből. Elátkozta a szigetet, hogy az újra élje a pusztítása utolsó napját. Feltehetően a Seirai-szigetre repült.

Fontaine

  • ? évvel ezelőtt – A korábbi Hydro Archon létrehozza és a világban kémekként használja az Oceanidokat (Rhodeia, a Forrás Tündér és Endora).

Más liyuei régiók

  • ? évvel ezelőtt – Havria, a Só Istene Liyueben maradt; a territóriumának eredeti kiterjedése ismeretlen, de magába foglalta Sal Terrae-t. Kedvesnek és jószívűnek ismerték, de gyenge volt. Az elméletek szerint Liyue viráglabdás esküvői tradíciója feltételezhetően Havriától származik, aki virágcsokrokat adott a követőinek. 
  • ? évvel ezelőtt – Megalapul egy falu Wuvang Hillnél. Viszonylagos békében létezett egészen Liyue Kikötő megalapítása utáni időkig, de egy bálnaszerű tengeri szörny (a szörny fizikai leírását és jelenlegi helyét tekintve valószínűleg Oceanid Rhodeia of Loch) megbabonázó éneke a falu összes fiatalját a vesztébe sodorta és az öregek úgy haltak meg, hogy nem volt, aki tovább vezesse a falut.

Teyvat Jelenleg Ismeretlen Területei

  • ? évvel ezelőtt (Tsurumi-sziget) – Egy, a hegyek között élő ősi törzs félt és imádta a Thunderbirdöt, ami villámokat és viharokat tudott megidézni. Ünnepet rendeztek körülötte, és sámánokat neveztek ki, akik a védelemért véráldozatot mutattak be neki, és isteni kinyilatkoztatásként értelmezték tetteit. A Thunderbird egyáltalán nem törődött velük, nem látta őket másnak, mint állatoknak. Egy nap azonban egy fiú éneke áthatolt a zivataron és felkeltette a Thunderbird figyelmét, aki megkedvelte a dalt és megszólította a fiút. A fiú megígérte, hogy legközelebb is énekelni fog neki, mikor jön. Sajnos, valamivel később a fiú feláldozta magát és a Thunderbirdnek tett következő véráldozatként megölték. A Thunderbirdöt megőrjítette a be nem tartott ígéret és a fiú halála, ezért villámokat zúdított az ősi törzsre, megölve mindannyiukat, felégetve a hegyet, amelyen éltek. Évekkel később a Thunderbirdöt szörnyetegként levadászták és megölték, a felperzselt földet pedig visszafoglalták.
   • A törzs Tsurumi-szigeten élt és a Thunderbirdöt Ei ölte meg az Archon háborúban, miközben Seirai-szigeten tartózkodott, mivel gyakran kalandozott Seirai és Tsurumi között. Seirai felszíne és időjárása a Thunderbird halálának eredménye. Ettől függetlenül a Thunderbird megbánása tovább él Thunder Manifestation néven, és a tollazata, a Peculiar Pinion, beszerezhető a játékban.
  • ? évvel ezelőtt – A Mennydörgés szörnye villámlással rabszolgasorba taszított egy csoport embert és nagy pusztítást okozott a földön. A Thundershooter, akinek a családját valamiféle áldozat során megölték, a Mennydörgés szörnyének barlangjába ment, amely vagy egy vulkán közelében, vagy egy vulkánban volt. Megküzdött és lefejezte a Mennydörgés Szörnyetegét, tettéért egy koronát kapott, de utolsó napjait magányosan töltötte. 
  • ? évvel ezelőtt – A Berserker hazáját az istenek és halandók közötti háború során lángok emésztették fel. Látszatra az egyetlen túlélő és hatalmas harcos, a Berserker volt, kinek vasmaszkja az arcára égett, mikor a hazája elesett, és a Celestia elleni bosszúvágyától megőrült. Idővel tombolni kezdett, emberekkel, szörnyekkel és istenekkel egyaránt harcolt. Egyszer még egy óriási szörnyeteggel is megküzdött, ami több évébe telt, mielőtt megölte volna. Úgy tűnik azonban, hogy végül meghalt, vagy a csatában, vagy miután legyőzte utolsó ellenségét.

The Archon War – Az Archon Háború (?–2000 évvel ezelőtt)

Megjegyzés: Az “Archon Háború” egy összefoglaló kifejezés azokra a változatos, szétszórt konfliktusokra Teyvat-szerte, ami során eldőlt kik lesznek A Hetek. Például Liyueben az Archon Háború sok isten között dúlt, ideértve Moraxot, Guizhongot, Havriát, Osialt és még másokat. Mondstadtban azonban az egyetlen ismert konfliktus Andrius és Decarabian között volt az Archon Háború ideje alatt.